O nás

Tlačové správy

Bratislava 04.04.2011

Slovanet má nového prevádzkového riaditeľa

Bratislava, 4. apríl 2011 – Telekomunikačný operátor Slovanet má nového prevádzkového riaditeľa. Na túto pozíciu postúpil Ing. Rastislav Faith, ktorý začal v Slovanete pracovať v roku 2008 ako vedúci oddelenia výstavby a údržby siete.
„Za prioritu si kladiem ďalšie zvyšovanie kvality a spoľahlivosti poskytovaných služieb na vlastnej infraštruktúre, vrátane sietí získaných akvizíciami. Chcem, aby zmeny k lepšiemu ocenili ako korporátni, tak aj retailoví klienti. Tento cieľ považujem za najväčšiu výzvu, keďže Slovanet poskytuje svoje služby na asi najširšom portfóliu technológií medzi telekomunikačnými operátormi na Slovensku,“ informuje o svojich zámeroch Rastislav Faith.
Úlohou nového prevádzkového riaditeľa Slovanetu bude okrem toho naďalej zlepšovať interné systémy a procesy, aby operátor dokázal aj naďalej maximálne zužitkovávať know-how svojich zamestnancov v prospech zákazníka. Pri zlepšovaní procesov chce využívať flexibilitu a inovatívnosť zamestnancov spoločnosti, ktoré sú dlhodobou silnou stránkou Slovanetu a umožňujú mu poskytovať efektívne riešenia pre každý typ klienta.
Rastislav Faith absolvoval štúdium na Fakulte elektrotechniky Žilinskej univerzity, odbor Telekomunikácie. Aj na novej pozícii v Slovanete chce zúročiť okrem dobrej znalosti interného prostredia aj svoje skúsenosti z predchádzajúcich zamestnaní. Po skončení štúdia pracoval v Slovenských Telekomunikáciách ako technik, následne pôsobil 9 rokov u mobilného operátora Orange, kde na technickom úseku zodpovedal za plánovanie a dizajn GSM a UMTS sietí.