O nás

Tlačové správy

Bratislava 10.08.2006

Slovanet je novým členom IT Asociácie Slovenska

Bratislava 10. august 2006 – Slovanet sa stal právoplatným členom IT Asociácie Slovenska, ktorá je významnou organizáciou v infokomunikačnej oblasti u nás. Dôvodom pre vstup Slovanetu do členskej základne ITAS sú najmä jej živé aktivity so snahou dosiahnuť pozitívne zmeny v telekomunikačnej sfére a snaha využiť svoj vplyv v prospech liberalizácie trhu. Slovanet očakáva, že členstvo v ITAS bude znamenať nielen možnosť zúčastňovať sa na tvorbe informačnej spoločnosti, ale tiež podporovať liberalizáciu telekomunikácií aj na legislatívnej úrovni.
„IT Asociáciu Slovenska považujeme za jednu z najvplyvnejších IT organizácií u nás. Má potenciál reálne pôsobiť a spolupracovať s inými organizáciami, ako profesijnými, tak aj štátnymi. Veríme, že prostredníctvom ITAS je možné ovplyvniť smerovanie záujmov štátu v telekomunikačnej oblasti,“ vysvetľuje Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu. „Vzhľadom na to, že Slovanet sa vo významnej miere zameriava aj na biznis segment a jeho ďalší rozvoj, vidíme v tomto kroku tiež príležitosť na nadviazanie užších a nových kontaktov s potenciálnymi partnermi,“ dopĺňa Máčaj.