O nás

Tlačové správy

Bratislava 12.10.2009

Slovanet certifikoval svoj systém manažérstva

Bratislava 12. október 2009 – Telekomunikačný operátor Slovanet získal certifikáciu svojho systému riadenia podľa medzinárodných štandardov v súlade s príslušnými normami ISO, napríklad ISO 9001 a ďalšími. Slovanet získal certifikáciu v oblasti systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Audit vykonala u operátora renomovaná spoločnosť Bureau Veritas.
„Získané certifikácie vysielajú pozitívny signál smerom k našim klientom i záujemcom o služby Slovanetu. Dávajú im istotu, že všetky procesy vo firme, napríklad na oddeleniach služieb zákazníkom či technickej podpory, sa vykonávajú v súlade so svetovo uznávanými štandardami,“ hovorí Pavol Mihalkovič, vedúci oddelenia projektového a procesného riadenia v Slovanete. Certifikácia svedčí o efektivite, účinnosti a neustálom zlepšovaní kvality procesov spoločnosti. Týka sa všetkých ich zložiek ako návrhu, riadenia, dokumentácie či kontroly.
Hlavné činnosti spoločnosti, ktoré boli predmetom certifikácie, sú zriaďovanie a prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb. Slovanet na ne získal certifikáciu vo viacerých oblastiach, označovaných ako Integrovaný systém manažérstva (ISM). Súčasná certifikácia zahŕňa normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. V budúcnosti sa operátor bude uchádzať o jej zisk v ďalších oblastiach.