O nás

Tlačové správy

Bratislava 27.12.2007

Slovak Telekom musí oddeliť voľné minúty a poskytovanie telefónnej linky

Bratislava, 27. december 2007 – Slovak Telekom (ST, T-Com) zneužil svoje dominantné postavenie. Tieto podozrenia Slovanetu dnes potvrdil PMÚ. Telekom klientov nútil povinne platiť službu odchádzajúcich volaní cez ST, telefónny paušál s takzvanými voľnými minútami. A to aj v prípade, že ju využívať nechceli a hovory mali záujem realizovať cez iného operátora. ST stále poskytuje dve samostatné služby – zriadenie a prístup k verejnej telefónnej službe a zároveň voľné minúty – v jednom mesačnom paušále. Porušuje tak nielen zákon SR o ochrane hospodárskej súťaže, ale prvýkrát aj medzinárodnú legislatívu – článok 82 Zmluvy o založení ES.
„Pre občana to znamená platiť za niečo, aj keď to nechce využívať. Alternatívcov zase ST stavia do situácie, že sú v podstate odstavení od súťaže v klasickom telefonovaní a nemajú možnosť výraznejšie získavať zákazníkov pre svoje telefónne služby. Keď si už záujemca o fixné telefonovanie odchádzajúce hovory povinne platí v paušále ST, lebo je to cenovo výhodnejšie ako bez nich, Telekom ho tlačí, aby v prípade záujmu volal „von“ práve cez neho. Porušenie, ktorého sa tak ST dopúšťa, zaraďuje Európska komisia k najzávažnejšiemu zneužívaniu postavenia,“ vysvetľuje Michal Tupý, právnik Slovanetu.
Slovanet ešte 5. mája 2006 listom upozornil ST, že zneužíva dominantné postavenie keď viaže dve samostatné telefónne služby. Telekom na list neodpovedal, a neurobil tak ani dodnes. Slovanet sa obrátil na PMÚ a poukázal na to, že konanie ST je nielen v rozpore s domácou legislatívou, ale jeho následky presahujú hranice Slovenska.
Spoločnosť Slovanet sa aktivitám v oblasti ochrany telekomunikačného trhu venuje dlhodobo. Jeho cieľom je zrovnoprávniť podmienky podnikania, presadzovať konkurenčné prostredie a v konečnom dôsledku umožniť občanom a firmám využívať internet a telefónne služby za výhodnejších podmienok. Aktuálne rozhodnutie PMÚ je jedným z ostatných úspechov Slovanetu a v tejto iniciatíve chce pokračovať naďalej.