O nás

Tlačové správy

Bratislava 17.01.2006

Slovak Telecom zbytočne predražuje vysokorýchlostný prístup do Internetu

Bratislava, 17. január 2006 – Slovak Telecom odmieta oddeliť službu pre zabezpečenie širokopásmového prístupu do internetu ST DSL od hlasových služieb. Po 1. januári naďalej vyberá od všetkých užívateľov ADSL dvojité poplatky – za telefónnu službu a zároveň za vysokorýchlostnú DSL prípojku. V zmysle vyjadrení pre média je ST schopný vytvoriť produkty bez vzájomného viazania, ale napriek tomu tak doteraz neučinil. Rovnaké vyjadrenie zaslal v týchto dňoch aj spoločnosti Slovanet, ktorá ho žiadala o informácie v súvislosti s rozhodnutím TÚ SR. Podľa Slovanetu týmto Slovak Telecom spomaľuje rozvoj ADSL na Slovensku a bráni rozšíreniu internetu medzi ďalšie skupiny obyvateľstva.
„Slovak Telecom síce deklaruje svoju zodpovednosť voči slovenskej spoločnosti, ale jeho reálne kroky dokazujú opak. Viazanie služby ST DSL s hlasovým programom núti internetových užívateľov kupovať si spolu s prípojkou aj telefónnu službu s 30 minútovým paušálom, ktorý vo vysokom percente prípadov vôbec nepotrebujú alebo nevyužijú,“ hovorí Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu. „Mnoho občanov si preto rýchly internet nemôže dovoliť, aj keby ho radi využívali. Slovensko tak naďalej v rozšírení rýchleho internetu výrazne zaostáva za okolitými krajinami strednej Európy.“
Predseda TÚ SR v druhostupňovom konaní ešte dňa 20. októbra 2005 s konečnou platnosťou rozhodol, že Slovak Telecom musí služby oddeliť: „Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu je potrebné na dosiahnutie efektívnej súťaže zakázať aj viazanie, pri ktorom síce ide o viazanie služieb súvisiacich podľa povahy alebo obchodných zvyklostí, avšak technicky je možné ich poskytovať aj samostatne,“ uviedol v rozhodnutí TÚ SR Milan Luknár. Rozhodnutia TÚ SR môže zrušiť alebo pozastaviť len Najvyšší súd SR, podľa dostupných informácií nikto podnet v tomto smere nepodal, preto je rozhodnutie v platnosti. Obvyklou praxou ST býva snaha odkladať účinnosť rozhodnutí regulátora pomocou podaní na Najvyšší súd.