O nás

Tlačové správy

Bratislava 09.03.2004

Sieť Slovanetu je výkonnejšia a spoľahlivejšia

Bratislava, 9. marec 2004 Rýchly rozvoj informačných technológií núti spoločnosti poskytujúce služby v tejto oblasti neustále zvyšovať kvalitu svojich produktov. Prechodom na gigabitovú technológiu koncom minulého roka Slovanet zdesaťnásobil kapacitu svojej telekomunikačnej siete. Cieľom inovácie bolo dosiahnuť zvýšenie spoľahlivosti siete a jej odolnosti voči potenciálnym útokom z vonkajšieho prostredia. Slovanet dosiahol aj výkonové prispôsobenie narastajúcemu počtu zákazníkov a ich potrebám. Zvýšenie rýchlosti medzi hlavnými uzlami siete a ich prepojenie so slovenským peeringovým centrom rýchlosťou 1 Gbit/s poskytuje dostatočnú rezervu voľnej kapacity aj do blízkej budúcnosti.

Sieť Slovanetu je nadimenzovaná tak, aby čo najviac znížila riziko vzniku nečakaných udalostí. Dostatočná voľná kapacita zabraňuje preťaženiu liniek aj v časoch najsilnejšej internetovej prevádzky. Sieť je vybudovaná na osvedčenej technológii spoločnosti Cisco Systems, Inc. Nepretržité monitorovanie a profesionálna technická podpora umožňuje zákazníkom plne sa venovať práci alebo zábave s istotou, že majú k dispozícii nadštandardnú kvalitu a potrebný servis.

V hostingovom centre Slovanetu je umiestnených niekoľko významných serverov, vyžadujúcich okrem vysokorýchlostného pripojenia aj zvýšenú garanciu dostupnosti, neustále monitorovanie a zvýšenú ochranu siete. Jedným z najnovších je portál Katastra nehnuteľností (www.katasterportal.sk). Katastrálny portál je jedným z prvých projektov štátnej správy, poskytujúci informácie a on-line služby cez internet. Záujemcovia tu môžu získať údaje o pozemkoch, parcelách a stavbách, výpisy z listov vlastníctva a prístup do  katastrálnych máp.