O nás

Tlačové správy

Bratislava 27.11.2007

Sieť Generálnej prokuratúry SR Slovanet úspešne otestoval

Bratislava, 27. november 2007 – Slovanet v pilotnej prevádzke úspešne otestoval nové riešenie na prepojenie viac ako 50-ich lokalít Generálnej prokuratúry na Slovensku. Hlavný test prebehol v piatok. Počas neho Slovanet prepojil najdôležitejšie servery v 20-ich lokalitách na novú sieť, následne bola testovaná ich vzájomná komunikácia a funkčnosť najdôležitejších aplikácií. Po vyhodnotení výsledkov dnes Slovanet od Prokuratúry získal potvrdenie o úspešnom absolvovaní testovacej prevádzky.
S realizáciou zákazky začal Slovanet po vzájomnom podpise zmluvy s GP SR len 5. októbra tohto roka, pričom na spustenie do prevádzky má 60 dní od podpisu. Nové aplikácie, ktoré bude GP SR na riešení prevádzkovať, predovšetkým zefektívnia prístup k informáciám pre poverené osoby, prinesú aj výrazne vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť komunikácie.