O nás

Tlačové správy

Bratislava 13.06.2006

Sedem závažných podozrení voči telekomunikačnému monopolu

Bratislava, 13. jún 2006 – Doterajšie pozitívne reakcie verejnosti na aktivity Slovanetu v boji za slobodnejší prístup k lacnejšiemu internetu a telefonovaniu zaväzujú najväčšieho alternatívneho operátora neprestávať v krokoch na ochranu záujmov užívateľov telekomunikačných služieb. Bývalý monopol medzitým pokračuje v politike podnikania, ktorú už vo viacerých prípadoch prešetrovali štátne orgány. Slovanet preto bude aj ďalej reagovať na podozrenia z manipulácie trhu telefonovania a internetu. Prinášame prehľad aktivít Slovanetu v tejto oblasti.
1. Podozrenie z nedodržania rozhodnutia Telekomunikačného úradu (TÚ SR) na zníženie veľkoobchodných cien Slovak Telekomu (ST) za telefónne služby pre ostatných operátorov na nákladovú úroveň. Ceny ST sa podľa vyjadrenia regulátora blížia dvojnásobku úrovne Európskej únie, podľa rozhodnutia úradu by ale mali vychádzať len z nákladov monopolu. Namiesto toho znížil ST ceny menším operátorom o 20 percent, väčším a nebezpečnejším konkurentom len o 10 percent.
-> Slovanet požiadal TÚ SR o preverenie, či bolo rešpektované jeho rozhodnutie.
2. Nezákonný povinný odber „voľných minút“ na používanie verejnej telefónnej služby vo veľkom množstve programov. Napriek zákazu viazania služieb TÚ SR, platného od 1. januára, ST naďalej núti klientov platiť za voľné minúty, aj keby chceli používať telefónnu službu konkurencie.
-> Keďže TÚ SR doteraz nezačal vo veci konať, v máji tohto roka ho Slovanet vyzval k vykonaniu vlastného rozhodnutia. Slovanet o stanovisko písomne požiadal aj samotný Telekom – doteraz bez odpovede. Bez konečných výsledkov je aj požiadavka Slovanetu voči Protimonopolnému úradu SR (PMÚ SR) ešte z novembra 2005 o preverenie podozrenia zo zneužitia dominantného postavenia ST.
3. Nepravdivé informovanie spotrebiteľov o možnostiach volaní do sietí alternatívnych operátorov v rámci reklamy na www.t-com.sk. Klienti „Hlasu cez internet“ sa napriek reklame monopolu niektorým alternatívnym operátorom nedovolajú. Dôvodom je blokovanie podpisu príslušnej zmluvy o prepojení práve zo strany samotného ST.
-> Slovanet požiadal Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie o zákaz klamlivej reklamy ST.
4. Cenový dumping pri telefonovaní cez internet v podaní ST. Operátori, ktorí sami investovali do technológie volania cez internet utrpia výrazné straty, keď ST poskytuje vlastným klientom nižšie ceny ako v prepojovacej dohode alternatívnym operátorom. Po ich likvidácii hrozí návrat totálneho monopolu ST.
-> Slovanet v týchto dňoch dokončuje podanie na regulačné orgány.
5. Vyberanie dvojnásobných poplatkov za prenos dát v rámci ADSL internetu. ST na jar svojim konaním zvýšil na dvojnásobok náklady z poskytovania ADSL svojim veľkoobchodným partnerom.
-> Slovanet preto vyzval TÚ SR, aby vstúpil do rokovaní, keďže ceny ST sa stali likvidačné pre internetovú konkurenciu a zároveň podáva podnet na PMÚ SR z dôvodu podozrenia zo zneužitia svojho dominantného postavenia.
6. Diskriminácia internetových klientov konkurencie pri zriadení ADSL internetu. Vlastným klientom sľubuje ST zriadenie už za 5 dní, svojim veľkoobchodným partnerom až 27 dní. Klientom, ktorí nechcú telefónnu službu, odmieta monopol zriadiť ADSL internet lacnejšou samoinštaláciou, ale vyžaduje drahú inštaláciu technikom aj keď je v mieste doteraz používaná telefónna prípojka.
-> Slovanet, ako aj spoločnosť Orange, sa obrátili na TÚ SR, aby ten stanovil ST povinnosť ponúknuť nediskriminačné podmienky svojim partnerom.
7. Neopodstatnené prieťahy pri uvoľňovaní miestnych vedení. ST prežíva opadajúci záujem o pevné linky, svojim partnerom však neustále ponúka neakceptovateľne vysoké ceny za ich prenájom. V západnej Európe až možnosť používať koncové vedenia monopolu konkurenciou definitívne pochovala vysoké poplatky za telefón a rýchly internet.
-> Slovanet ešte minulý rok požiadal regulátora o vstup do rokovaní, aby vytvoril nediskriminačné podmienky pre všetkých hráčov na trhu a presadil nákladovú orientáciu cien ST. Týmto podaním má síce úrad povinnosť sa zaoberať, súčasná legislatíva mu však neurčuje lehoty.
Problematika cenovej regulácie je relatívne komplexná a náročná téma. Slovanet je preto pripravený poskytnúť všetkým médiám s hlbším záujmom o problematiku detailné informácie k všetkým tu prezentovaným skutočnostiam.