O nás

Tlačové správy

Bratislava 26.01.2004

Sedem rokov nepretržitej technickej podpory Slovanetu

Bratislava, 26. január 2004 – Je to už sedem rokov, odkedy funguje nepretržitá linka technickej podpory, na ktorej sú odborníci zo Slovanetu 24 hodín denne pripravení zodpovedať otázky zákazníkov a vyriešiť vzniknuté problémy. Podľa štatistík Slovanetu až 87% otázok zákazníkov dokážu pracovníci horúcej linky ihneď zodpovedať. Otázky vyžadujúce náročnejšie odpovede vedia poskytnúť v krátkom čase. Vďaka vlastnému riešeniu monitorovania siete môže technik ihneď odhaliť miesto s potenciálnym problémom a vyriešiť väčšinu skutočností operatívnym zásahom. V súčasnosti Slovanet dokončuje ďalšie úpravy monitorovacieho systému, od ktorých očakáva skrátenie času od vzniku problému po jeho vyriešenie viac ako o štvrtinu.

Mnohí klienti Slovanetu uvádzajú, že pri rozhodovaní o výbere poskytovateľa internetu bola pre nich dôležitá práve úroveň starostlivosti o zákazníka, kvalita technickej podpory a záruka rýchleho odborného zásahu, ktorú im môže zabezpečiť len silný partner s nepretržitou technickou podporou. Zákazníci oceňujú promptné vyriešenie problémov a možnosť získať radu práve v čase, keď to oni potrebujú. Vlastné know-how monitorovania siete, odborný personál s mnohoročnými skúsenosťami, spolu s integrovaným systémom kontroly zabezpečujú, aby služby, ktoré Slovanet poskytuje zákazníkom, boli na čo najvyššej úrovni.