O nás

Tlačové správy

Bratislava 15.11.2007

Ročná správa Slovanetu získala ocenenie

Bratislava, 15. november 2007 – Slovanet sa po prvýkrát zúčastnil súťaže o Najlepšiu ročnú správu, ktorej koordinátorom je Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) a v kategórii elektronických ročných správ získal diplom Kvalitná ročná správa. Na vyhodnocovaní jednotlivých výsledkov sa podieľali odborné komisie zložené zo zástupcov organizátorov a partnerov súťaže, pričom hodnotili podľa nasledovných kritérií – informovanosť zainteresovaných strán, finančná časť, komunikačná a technická úroveň.
Slovanet sa tak celkovo umiestnil v prvej desiatke najlepších elektronických ročných správ, čím predstihol i väčšie spoločnosti, banky a finančné inštitúcie, výrobné či obchodné podniky a poskytovateľov služieb.
Kompletné informácie o súťaži, bližších kritériách hodnotenia či jednotlivých umiestneniach nájdete na tejto webovej stránke www.rocnasprava.sk.