O nás

Tlačové správy

Bratislava 02.07.2003

Prvá slovenská certifikačná autorita s prvými novými certifikátmi

Bratislava, 2. júl 2003 – Prvá slovenská certifikačná autorita (PSCA) už vydala od  začiatku platnosti zákona o elektronickom podpise viac ako sto certifikátov a v súčasnosti rokuje s niekoľkými významnými finančnými inštitúciami. Bezpečná komunikácia vo vnútri spoločnosti, v styku s klientmi a obchodnými partermi je dôležitá nielen pre stredné a väčšie organizácie s územne rozľahlou štruktúrou, ale aj pre menšie spoločnosti, ktoré si uvedomujú výhody využívania elektronického podpisu. PSCA zaviedla takéto riešenia pre  viacerých významných zákazníkov a aktívne ho využíva aj samotný prevádzkovateľ – spoločnosť ViaSec a jej materská firma Slovanet.

Certifikačná autorita vystupuje pri vzájomnej komunikácii ako dôveryhodný subjekt. Jednoznačne identifikuje klienta prostredníctvom jemu vydaného certifikátu, ktorý je akousi obdobou občianskeho preukazu, slúžiacemu na  preukázanie sa pri elektronickej komunikácii,” hovorí Ľuboš Batěk, riaditeľ spoločnosti Viasec. “Certifikát vydaný certifikačnou autoritou jednoznačne spája fyzickú totožnosť subjektu s jeho elektronickou identifikáciou a tým umožňuje použiť elektronický podpis namiesto fyzického podpísania dokumentu.”

PSCA vznikla ako prvá certifikačná autorita na Slovensku už v roku 1998 a bola ako prvá certifikačná autorita registrovaná na Národnom bezpečnostnom úrade. Prvú slovenskú certifikačnú autoritu prevádzkuje spoločnosť Viasec s.r.o Bratislava, člen skupiny SlovaNet Holding B.V.