O nás

Tlačové správy

Bratislava 08.10.2013

Prieskum Slovanet: 90 % opýtaných rodičov chce detské TV stanice v anglickom jazyku

Bratislava, 8.10.2013 Augustový prieskum realizovaný spoločnosťou Marketing & Netforce pre Slovanet*, mal za úlohu identifikovať záujem rodičov detí do 12 rokov o prepnutie detských TV staníc do anglického jazyka z dôvodu zvyšovania ich jazykovej zdatnosti. Výsledkom celoslovenského reprezentatívneho prieskumu je viac ako 90 % opýtaných rodičov, ktorí by uvítali, ak by ich dieťa pozeralo detské TV stanice v anglickom jazyku.

V prieskume Slovanetu takmer 80% opýtaných potvrdilo, že z televíznych prijímačov počuje najčastejšie český jazyk a 90 % zo všetkých opýtaných má výrazný záujem na tom, aby ich vlastné deti sledovali detské TV programy v anglickom jazyku.

Slovenský prieskum doslova kopíruje aj prieskum Európskej komisie Eurobarometer*, z ktorého vyplýva, že až 98 % Európanov považuje ovládanie cudzích jazykov za prínos pre budúcnosť svojich detí. V tom istom prieskume 87 % opýtaných Slovákov považuje angličtinu za jeden z najužitočnejších jazykov pre budúcnosť svojich detí.

„Celoeurópske prieskumy a príklady jasne ukazujú, že v krajinách, v ktorých je vysielanie v angličtine, dosahujú ľudia oveľa vyššie znalosti cudzieho jazyka v porovnaní s krajinami, ktoré preferujú dabing. Na základe našej intuície, potvrdenej prieskumom s veľmi vysokými percentami, sme sa rozhodli ako prvý telekomunikačný operátor na Slovensku prepnúť v češtine vysielané detské TV stanice do anglického jazyka. Veríme totiž, že v takýchto prípadoch môže komerčný sektor pomôcť v jazykovom vzdelávaní našich najmladších,“ povedal Ján Michlík, riaditeľ Úseku podpory predaja firmy Slovanet.

Telekomunikačný operátor Slovanet promptne reaguje na dopyt trhu a 8.10.2013 prepne nasledovné detské, dokumentárne ale aj filmové TV stanice do anglického jazyka:

1. Disney Channel

2. Nickelodeon

3. Jim Jam

4. nickjr. (čoskoro v ponuke)

BabyTV a Cartoon Network vysiela zároveň v pôvodnom znení už dávno.

Zdroj: http://ec.europa.eu/languages/documents/eurobarometer/e386summary_sk.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-679_sk.htm

Príloha: výsledky prieskumu spoločnosti Marketing & Netforce