O nás

Tlačové správy

Bratislava 21.08.2009

Prevádzkový zisk Slovanetu výrazne vzrástol

Bratislava 21. august 2009 – Telekomunikačný operátor Slovanet dosiahol v prvom polroku 2009 prevádzkový zisk (tzv. EBITDA) 2,15 milióna eur, čo predstavuje takmer dva a pol násobný medziročný nárast. Obrat spoločnosti presiahol 13 miliónov eur. Oproti prvému polroku 2008 ide o 12 percentný nárast.
Slovanet v prvej polovici roku 2009 investoval takmer 1,8 milióna eur do technologického rozvoja vlastnej optickej a rádiovej infraštruktúry, ktorej prevažnú časť získal akvizičnou činnosťou. Budovanie vlastnej siete umožňuje zvýšenie konkurencieschopnosti z dlhodobého hľadiska a zníženie prevádzkových nákladov spoločnosti, keďže pri poskytovaní služieb na nej neplatí prenájom za infraštruktúru iného operátora.
„Úspory z investícií sa pozitívne prejavujú na prevádzkovom zisku. Pri tomto ukazovateli sme splnili stanovený plán, čo naznačuje dobré východisko do budúcnosti. Pomer EBITDA k tržbám však ešte zaostáva za štandardom v telekomunikačnom biznise. Preto sa aj v nasledujúcich obdobiach musíme zamerať na zlepšovanie tohto ukazovateľa,“ hodnotí hospodárenie Slovanetu výkonný riaditeľ Peter Máčaj.
Výnosy operátora z poskytovanie vysokorýchlostného internetu pre domácnosti, firmy a inštitúcie sa medziročne zvýšili najmä vďaka akvizíciám o 34 percent, na 2,86 milióna eur. Tržby z dátových služieb pre firemných klientov pri viac ako 19 percentnom náraste dosiahli skoro 5,05 milióna eur. Čistý zisk Slovanetu za prvý polrok 2009 prekročil 245 tisíc eur.
Poznámka: Uvedené hospodárske výsledky sú konsolidované za celú skupinu Slovanet vrátane dcérskych spoločností (AmiTel, Robur, BrNET, Kryha), účtovná metodika skupiny Asseco je založená na štandarde IFRS.