O nás

Tlačové správy

Bratislava 17.03.2011

Prevádzkový zisk Slovanetu v roku 2010 opäť narástol

Bratislava 17. marec 2011 – Dôležité ekonomické ukazovatele telekomunikačného operátora Slovanet naďalej zostávajú pozitívne a operátorovi sa v roku 2010 podarilo splniť ciele, ktoré si stanovil. „Prevádzkový zisk EBITDA vzrástol medziročne o takmer 18 percent a dosiahol 5,48 mil. Eur pri EBITDA marži 17,5 %,“ informuje Marta Rošteková, finančná riaditeľka Slovanetu.

Celkové výnosy Slovanetu v roku 2010 dosiahli 31,26 milióna Eur, čo predstavuje v porovnaní s minulým rokom mierny pokles o 1,6 percenta. Z príjmov rástli najmä výnosy za poskytovanie virtuálnych privátnych sietí pre korporátny segment, ktoré zaznamenali vyše 10-percentný nárast. Ostatné položky tvoriace tržby operátora boli zachované na podobných hodnotách ako v minulom roku.

Slovanet sa v roku 2010 zameral na zvýšenie efektívnosti, vďaka čomu spoločnosť znížila náklady o viac ako 5 percent, v porovnaní s minulým rokom ide o úsporu vo výške 1,37 mil. Eur. Investíciami do vlastnej infraštruktúry a jej optimalizáciou sa podarilo operátorovi dosiahnuť oproti roku 2009 zníženie výdavkov za prenájom infraštruktúry o takmer jedenásť percent, čo predstavuje ročnú úsporu viac ako 482 tisíc Eur. V roku 2010 spustil Slovanet aj projekt výskumu a vývoja v oblasti telekomunikácií.

Okrem hospodárskych výsledkov v Slovanete narástli aj počty zákazníkov spoločnosti. Počet klientov pred koncom roka 2010 prekročil hranicu 40 tisíc. Väčšina z nich využíva od Slovanetu pripojenie k internetu a už približne polovica z nich je pripojená na vlastnej infraštruktúre operátora.

Poznámka: Uvedené hospodárske výsledky sú konsolidované za celú skupinu Slovanet vrátane dcérskych spoločností, účtovná metodika skupiny Asseco je založená na štandarde IFRS.