O nás

Tlačové správy

Bratislava 26.01.2005

Predaj Slovanetu úspešne zavŕšený

Bratislava, 26. január 2005 – Zmluva o prevode 51 % akcií Slovanetu na spoločnosť Asseco Slovakia nadobudla účinnosť. Transakciu, ktorá bola vykonaná spôsobom manažérskeho odkúpenia v partnerstve so silným strategickým partnerom, už schválil aj Protimonopolný úrad SR a dnešným dňom bola ukončená.
„Tento krok nám umožnil naplno sa pustiť do ďalšieho rozvoja firmy. Plánujeme prehĺbiť poskytovanie internetových a hlasových služieb domácnostiam a korporátnym klientom,“ hovorí Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu.
Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva Asseco Slovakia sa k ukončeniu transakcie vyjadril slovami: „K spolupráci práve so Slovanetom nás viedol zámer stať sa dodávateľom komplexných riešení. Slovenský ICT trh vnímame ako perspektívny, ponúkajúci výzvy.“ „Naša investícia je zároveň krokom k formovaniu zdravého trhového prostredia posilnením pozície Slovanetu a podporením jeho rastu a konkurencieschopnosti,“ dodáva J. Klein.
Zmluva o nadobudnutí akcií Slovanetu bola podpísaná 16. novembra 2005. V zmysle jej znenia manažérom Slovanetu pripadlo 49 % akcií spoločnosti a Asseco Slovakia získal 51 percentný balík. Zástupcov bývalého akcionára v štatutárnych a dozorných orgánoch vystriedali zástupcovia nového strategického investora.