O nás

Tlačové správy

Bratislava 27.01.2005

Pokles cien bude silným impulzom pre rast rýchleho internetu

Bratislava, 27. januára 2005 – Slovanet už v prvých dňoch roka dosiahol zvýšenie počtu klientov vysokorýchlostného internetu nad hranicu 5000, pričom na začiatku roka 2004 ich mal iba 800. Tento veľký nárast užívateľov ADSL služieb sa mu podarilo docieliť vďaka stratégii sprístupňovania internetových služieb, ktorú predstavil v apríli minulého roku. Slovanet zásluhou najnižších cien, ktoré ponúkol, urobil internet dostupným pre veľkú časť obyvateľstva. Taktiež počas roka vynaložil značné investície do skvalitnenia prevádzky služieb vysokorýchlostného internetu.
Slovanet má v pláne pokračovať s najvýhodnejším internetom aj v budúcom roku a naďalej tlačiť ceny nadol. Trhový potenciál je však limitovaný vysokými cenami DSL prípojok Slovak Telecomu a poskytovatelia internetu zase veľkoobchodnými podmienkami ST, ktorý ich nezmenil od nástupu ADSL. Ďalšie sprístupnenie internetových služieb širokým masám teda závisí od dominantného operátora. Podľa slov Romana Greguša, marketingového riaditeľa Slovanetu: “Slovak Telecom by mal prehodnotiť ceny ST DSL prípojok, pretože tieto predstavujú pre väčšinu užívateľov najväčšiu nákladovú položku. Druhou brzdou lepšej dostupnosti vysokorýchlostného internetu je doteraz neodstránená viazanosť ST DSL prípojky na platenie telefónnej služby ST, ktorú aj tak mnohí užívatelia internetu nepotrebujú a nepoužívajú.“ Po odstránení týchto obmedzení je nádej, že vysokorýchlostný internet sa aj u nás stane štandardne používaným komunikačným prostriedkom, ako je to v krajinách západnej Európy.