O nás

Tlačové správy

Bratislava 06.05.2002

Poisťovňa Union rozšírila svoju celoslovenskú dátovú sieť

Bratislava, 06. máj 2002 – Union, poisťovacia a.s. je univerzálnou poisťovňou pôsobiacou na slovenskom trhu. Je lídrom v cestovnom poistení s vyše 55% trhovým podielom a silnú pozíciu má aj v oblasti poistení špeciálnych rizík pre firemnú klientelu. Hlavným akcionárom Unionu je významná európska finančná a poisťovacia skupina Eureko.
Union kontinuálne rozširuje svoje pôsobenie v regiónoch Slovenska, o čom svedčí rastúci počet pobočiek a expozitúr, ktorých je spolu takmer 50. „V určitom momente sa výraznou stala potreba zvýšenia kvality a zníženia nákladov na komunikáciu medzi našimi regionálnymi pracoviskami a centrálou“, spomína Martin Spišák, riaditeľ úseku informatiky Unionu. „Najmä náklady na neustále pripájanie sa našich pobočiek prostredníctvom medzimestského telefónneho spojenia sa nám významne zvýšili. Komunikačné nároky jednotlivých pobočiek sú však rôzne. Hľadali sme preto riešenie a poskytovateľa, ktorý by zohľadnil tento fakt a zároveň zabezpečil efektívnejšiu výmenu informácií spolu s prístupom do internetu.“
Slovanet navrhol pre Union virtuálnu privátnu sieť (VPN), ktorá zahUňa pripojenie centrály spoločnosti rýchlosťou 1 Mbit/s bezdrôtovou technológiou FWA. Najväčšie pobočky v Nitre, Košiciach a v Bratislave sú prepojené pevnými dátovými okruhmi. Ostatných 10 pobočiek sa pripája pomocou ISDN liniek k miestnym prípojným bodom siete Slovanet za najnižšiu telekomunikačnú tarifu.
„Union je príkladom riešenia, kde technológia pripojenia každého jednotlivého bodu siete je zvolená presne na mieru miestnym komunikačným nárokom. Náš klient tak dosiahol okrem zvýšenia užívateľského komfortu výraznú úsporu prevádzkových telekomunikačných nákladov pri zachovaní rýchlej návratnosti vynaložených investícií“, vysvetľuje Martin Kiss, projektový manažér Slovanetu. ISDN pripojenie do VPN je konfigurované tak, aby bolo využívané len nevyhnutne potrebný čas na prácu pobočky v centrálnom informačnom systéme, pričom aj výmena elektronickej pošty je synchronizovaná naraz pre celú pobočku.
„VPN zároveň poskytuje poisťovni Union možnosti diaľkovej správy počítačov a serverov na všetkých pobočkách, pričom spojenie môže byť iniciované priamo z centrály. Nezanedbateľnou stránkou nášho riešenia je aj bezpečnosť – dátová komunikácia cez sieť Slovanetu v rámci VPN je šifrovaná s použitím najmodernejších bezpečnostných technológií“, uzatvára M. Kiss.