O nás

Tlačové správy

Bratislava 20.01.2003

Podľa Slovanetu neexistuje náhrada za ADSL

Bratislava, 20. január 2003 – Slovanet v týchto dňoch poskytol Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky vlastnú analýzu možností poskytovania technológie ADSL pre vysokorýchlostný prístup do internetu a  jej prípadných náhrad. Vyhovel tak žiadosti úradu v súvislosti so správnym konaním vo veci možného zneužívania dominantného postavenia Slovenskými telekomunikáciami, a.s. (ST) v rámci testovacej prevádzky ADSL v minulom roku.

Zo stanoviska Slovanetu vyplýva, že ADSL je jedinečná technológia a žiadny iný poskytovateľ nebude môcť poskytovať ADSL služby bez prenajatia technológie od ST. „Vybudovanie vlastnej infraštruktúry pre ADSL a alternatívne riešenia vyžadujú neúmerne vysoké investičné náklady, zatiaľ čo infraštruktúra ST bola budovaná desaťročia. Poskytovatelia teda nie sú schopní ponúknuť rovnaké služby za porovnateľných podmienok“, hovorí Peter Máčaj, výkonný riaditeľ spoločnosti Slovanet. „Náklady na alternatívne riešenie by pritom boli omnoho vyššie nielen na strane poskytovateľov, ale aj koncových užívateľov“, tvrdí P. Máčaj.

Od ST bude závisieť aj to, v ktorých oblastiach bude možné ADSL využívať. Technický test, ktorý sa týka len niekoľkých lokalít v Bratislave a mal pôvodne začať 15.1.2003, bude prvým krokom k reálnemu poskytovaniu služieb ADSL užívateľom. Ďalším by mala byť akceptovateľná veľkoobchodná ponuka služieb využívajúcich technológiu ADSL pre poskytovateľov internetu. V Českej republike sa podarilo uskutočniť aj tento krok – Český Telecom zaslal poskytovateľom služieb internetu referenčnú ponuku už 10.1.2003.