O nás

Tlačové správy

Bratislava 10.11.2011

Podiel spamu v slovenských mailoch je päťkrát menší ako v zahraničí

Bratislava, 10.11.2011 – Výskumná štúdia SPAMIA, ktorej realizátorom je spoločnosť Slovanet, vo svojej prvej fáze prináša výsledky analýz komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, vrátane nevyžiadaných a škodlivých e-mailov. Zistenia dokazujú výrazné odlišnosti v štruktúre a v podiele spamu v mailových schránkach doma na Slovensku a v zahraničí. Podľa rozsiahlej vzorky preskúmaných správ tvoria na Slovensku spamy menej ako 15 % zo všetkých prijatých mailov, v porovnaní so zahraničnými údajmi spoločnosti Symantec z augusta 2011, podľa ktorej tvoria spamy v zahraničí 75 % mailovej komunikácie, je jeho podiel na Slovensku až päťnásobne nižší ako v zahraničí. Miera úspešného zachytenia nežiaducej pošty je však podľa skúseností z praxe výrazne nižšia, pretože bežne používané antispamové nástroje sa zameriavajú na správy v anglickom jazyku.

Výskumný tím doteraz analyzoval 24 tisíc mailov v slovenských mailových schránkach, ktoré svojím zložením verne odrážajú elektronickú poštu šírenú v prostredí domáceho internetu. „Podiel spamu v domácich mailoch je až päťnásobne nižší ako v zahraničí. Predpokladáme, že podiel nežiaducej pošty v slovenských mailboxoch je spôsobený najmä tým, že mailové adresy slovenských používateľov internetu sú registrované alebo zverejnené v oveľa menšom rozsahu na zahraničných web stránkach, ktoré producenti spamu najviac využívajú,“ uviedol Erik Lehotský, zodpovedný manažér projektu SPAMIA. „Pre zvýšenie účinnosti antispamovej ochrany v slovenskom prostredí sa však ukazuje nutné zamerať sa na algoritmy dostatočne zohľadňujúce okrem anglického jazyka aj slovenčinu a ďalšie jazyky“, dodáva Lehotský.

Detailnejšie výsledky sú zobrazené v nižšie uvedenej tabuľke. Sú rozčlenené podľa prevažujúceho jazyka, v ktorom bol mail napísaný a podľa typu mailu.