O nás

Tlačové správy

Bratislava 17.08.2004

Podiel domácností na ADSL trhu významne stúpa

Bratislava, 17. augusta 2004 – Počet domácností využívajúcich internet je ešte stále v porovnaní s ostatnými krajinami EU nízky, ale v poslednom období prudko narastá ich záujem o vysokorýchlostné pripojenie do  internetu. V súčasnosti má Slovanet 3300 užívateľov ADSL internetu, z ktorých 37 % tvoria slovenské domácnosti. Stratégiou Slovanetu, ako najväčšieho alternatívneho poskytovateľa internetu, je sprístupňovať neobmedzený vysokorýchlostný internet čo najvyššiemu počtu záujemcov. „Postupným znižovaním cien sa náklady potrebné na zriadenie ADSL pripojenia do internetu priblížili možnostiam slovenských domácnosti. V júni 2003, kedy bola ADSL technológia spustená, stál najlacnejší produkt vysokorýchlostného internetu takmer 1600 Sk vrátane prípojky a internetového programu. V súčasnosti klesli ceny ADSL o vyše 50 % a najlacnejší produkt môže záujemca získať už za 689 Sk (cena zahŕňa prípojku a mesačný paušál)“, vysvetľuje zvýšený záujem domácností o ADSL obchodný riaditeľ Slovanetu Juraj Kováčik .

Slovanetu podľa vlastných prieskumov patrí v súčasnosti druhá priečka v rebríčku ADSL providerov. V apríli tohto roku prišiel Slovanet s novou stratégiou poskytovania internetových služieb, ktorej cieľom bolo sprístupniť lacný a rýchly internet čo najširšej vrstve obyvateľov. Rok 2004 bol prevratný v rozširovaní technológie ADSL na Slovensku, ale aj napriek tomu zaostávame za európskym trendom. Tento fakt bol pre Slovanet veľmi silnou motiváciou k iniciatíve zlacniť internet tak, aby bol dostupný aj pre užívateľov s nižšími príjmami.