O nás

Tlačové správy

Bratislava 23.04.2003

Počet záujemcov o službu Slovanet ADSL Štart sa naplnil

Bratislava, 23. apríl 2003 – Slovanet ukončil akciu ADSL Štart, v ktorej v Bratislave ponúkal možnosť získať vysokorýchlostný internet ADSL za veľmi výhodných podmienok. V akcii prvým 300 užívateľom garantoval cenu 1590 Sk bez DPH mesačne pri maximálnej rýchlosti 768 kbit/s a bez dátového obmedzenia. “O našu ponuku bol medzi užívateľmi internetu veľký záujem, ktorý prevýšil počet 300. Najrýchlejších 300 získalo vynikajúce podmienky za výbornú cenu. Ostatným záujemcom odporúčam vyplniť náš informačný dotazník, na základe ktorého ich budeme ako prvých informovať o pripravovanej novej ponuke ADSL služieb,” hovorí Juraj Kováčik, obchodný riaditeľ Slovanetu. V súčasnosti Slovanet ukončuje rokovania so Slovenskými telekomunikáciami o podmienkach poskytovania služby ISP Gate a veľkoobchodnom modeli poskytovania ADSL služieb. Slovanet sa zmluvne zaviazal neposkytovať žiadne informácie o rokovaniach. Rokovania nijako neovplyvnia záväzok Slovanetu poskytnúť prvým 300 záujemcom službu ADSL Štart za stanovených podmienok.