O nás

Tlačové správy

Bratislava 11.03.2004

Počet zamestnancov Slovanetu stúpne o vyše 20%

Bratislava, 11. marec 2004 – V priebehu roka 2004 narastie počet pracovníkov Slovanetu takmer o štvrtinu. Získanie viacerých významných zákaziek, zavádzanie nových produktov, nové projekty a ďalšie posilňovanie pozície Slovanetu na telekomunikačnom trhu zapríčinilo potrebu prijať nových zamestnancov na viaceré pracovné miesta. Významnou bude aj reorganizácia a posilnenie oddelenia služieb zákazníkom, ktoré tak bude schopné ešte lepšie vychádzať v ústrety potrebám zvyšujúceho sa počtu klientov Slovanetu.

Slovanet vykazuje v poslednom období kontinuálny stabilný rast a zaznamenáva zvýšený záujem zákazníkov o svoje produkty, čo je dôvodom prijímania najväčšieho počtu zamestnancov od svojho vzniku. Je tak asi jednou z mála spoločností, pôsobiacich na trhu komunikačných služieb, ktorá namiesto redukovania zamestnaneckých stavov výrazne zvyšuje personálne obsadenie.

Podľa vyjadrenia riaditeľky ľudských zdrojov Michaely Hercegovej má Slovanet dlhodobo záujem o kvalitných, skúsených ľudí, ktorí budú prispievať k ďalšiemu rozvoju firmy a poskytovať kvalitný servis a služby svojim zákazníkom. Výberové konania na nové pracovné pozície budú priebežne uverejňované na portáli www.profesia.sk.