O nás

Tlačové správy

Bratislava 01.12.2001

Piešťanské kúpele telefonujú cez Slovanet

Bratislava, december 2001 – Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. (SLKP) sú najväčším podnikom svojho druhu v Slovenskej republike. Momentálne poskytujú viac ako 2700 lôžok v kúpeľných hoteloch strednej a vyššej kategórie. Klientelu tvoria okrem domácich návštevníkov hostia z celého sveta. Najmä pre týchto hostí je dôležité poskytovať po všetkých stránkach také služby, na aké sú zvyknutí inde v zahraničí.
Medzi takéto služby patrí aj kvalitné, ale pritom cenovo výhodné telefonické spojenie so svojim domovom alebo pripojenie na internet priamo z hotelovej izby. Na základe výberového konania bola realizáciou tohto projektu poverená spoločnosť Slovanet. „Požiadavka bola, aby dodávateľ poskytol kompletné riešenie pre pripojenie SLKP na internet, telefonovanie do zahraničia a tiež vybudoval sieť pre pripojenie jednotlivých hotelových izieb na internet“, hovorí Rudolf Madlo, technický riaditeľ SLKP. „Slovanet nám svojou službou internetového VoIP telefonovania poskytol lepšie obchodné podmienky ako konkurencia a nie je bezvýznamné, že aj naši hostia sú s kvalitou internetového telefonovania spokojní“.
Slovanet v krátkom čase okrem pripojenia kúpeľov na internet a do svojej siete pevnou linkou s kapacitou 2 megabity dodal a prenajal potrebné komunikačné zariadenia, predovšetkým značky Cisco. Jeden zo smerovačov v spojení s modemovou sériou slúži pre internetové pripojenie počítačov hostí na hotelových izbách. Spoločnosť Slovanet dodala aj účtovací softvér, ktorý umožňuje jednoducho spoplatňovať hostí podľa reálne využitých služieb.
Ako hlasová brána slúži ďalší smerovač Cisco, prepojený s pôvodnou telefónnou ústredňou, ktorý je pripojený priamo na uzol Slovanetu v priestoroch kúpeľov. Výhodou takéhoto riešenia je, že nie je potrebné hradiť poplatky za miestny okruh na prepojenie telefónnej ústredne a VoIP brány. Ďalšou prednosťou je, že pri telefonovaní do zahraničia nie je potrebné platiť žiadne ďalšie telekomunikačné poplatky, dokonca ani miestny hovor, ako to často býva pri iných VoIP riešeniach.
„Po prvých 3 mesiacoch prevádzky vidíme, že sa nám na telefonovaní podarilo dosiahnuť úspory viac ako 30%. Zároveň, najmä naši zahraniční hostia oceňujú, že pre pripojenie do internetu nemusia využívať drahé medzinárodné spojenie.“, dopĺňa Rudolf Madlo. Slovanet preto už teraz pripravuje riešenie prepojenia piešťanskej centrály s Prírodnými liečebnými kúpeľmi Smrdáky, ktoré by ušetrilo ďalšie náklady pre telefonovanie medzi oboma kúpeľnými centrami.