O nás

Tlačové správy

Bratislava 12.04.2005

Nový pokus ST o manipuláciu trhu rýchleho internetu

Bratislava, 12. apríl 2005 – Slovanet v posledných dňoch obdržal stanovisko Slovak Telecomu, v ktorom bývalý monopol vylúčil svojich partnerov a zároveň konkurentov z možnosti poskytovať svojim klientom rýchlejšiu a jednoduchšiu inštaláciu kompletného ADSL pripojenia do internetu. Nové balíčky by umožnili novým klientom Slovanetu nainštalovať si ST DSL prípojku spolu s modemom bez potreby návštevy technikov monopolu a teda skrátiť súčasné až niekoľkotýždňové čakacie lehoty na inštaláciu prípojok. Podľa vydaného stanoviska chce ST poskytovať možnosť tzv. samoinštalačného balíčku s modemom výlučne vlastným klientom služieb ST Online len prostredníctvom svojich distribučných kanálov.
„Zjednodušenie inštalácie vysokorýchlostných prípojok pre našich klientov sme žiadali od Slovak Telecomu už pri spustení internetu cez ADSL v roku 2003. Keď sa ST po dvoch rokoch čakania naozaj podarilo spustiť tzv. samoinštalačné balíčky, dozvedáme sa, že klienti Slovanetu majú byť z ich využitia vylúčení,“ odmieta postup Telecomu Peter Koždoň, generálny riaditeľ Slovanetu. „Namiesto ponuky zrýchlenia inštalácie teraz bývalý monopol sľubuje, že niekedy v budúcnosti kompletnú službu sprevádzkuje aj pre svojich partnerov. ST dnes záujemcom o samoinštalačné balíčky nedáva možnosť vybrať si internetového poskytovateľa, keďže modemy v balíčku môžu byť výlučne od ST Online. Ponúka len balíčky so samotnou prípojkou, ktoré konkurencii znemožnia predaj internetu ako jeden celok. Tento krok považujeme za jednoznačnú diskrimináciu konkurencie, obraciame sa preto so žiadosťou o nápravu na TÚ SR.“
Slovanet bol prvý, kto už pred niekoľkými mesiacmi upozornil ST na zákonnú povinnosť pripraviť ponuku tzv. „samoinštalačných balíčkov“ na nediskriminačnej úrovni aj pre alternatívnych operátorov. Balíčky by po ich sprevádzkovaní umožnili zjednodušiť a urýchliť novým klientom alternatívnych operátorov dostupnosť rýchleho internetu až o niekoľko týždňov. Doterajší spôsob inštalácie prípojok vyžaduje, aby každého nového klienta navštívili zamestnanci Telecomu a osobne preverili dostupnosť rýchleho internetu. Vďaka obmedzeným kapacitám monopolu a možnému znevýhodňovaniu klientov svojej konkurencie dosahujú čakacie lehoty v Telecome v mnohých prípadoch aj viac ako 30 dní.