O nás

Tlačové správy

Bratislava 27.09.2007

Novú sieť pre Generálnu prokuratúru SR definitívne dodá Slovanet

Bratislava, 27. september 2007 – Na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) dodá sieťové riešenie pre Generálnu prokuratúru SR (GP SR) s konečnou platnosťou spoločnosť Slovanet. Nová sieť zabezpečí inštitúcii predovšetkým výrazné zlepšenia v oblasti bezpečnosti a ochrany elektronickej komunikácie a spracúvaných údajov. Zároveň umožní zavedenie nových služieb akou je napríklad evidencia stíhaných osôb či rozšírený prístup k centrálnej registratúre.
Riešenie umožní rýchlejšiu vzájomnú výmenu informácií medzi jednotlivými prokuratúrami, čo prinesie celkové zrýchlenie do priebehu konaní. Navyše, ako potvrdil aj generálny prokurátor Dobroslav Trnka, sieť umožní aj štart využívania takzvaného elektronického spisu. Ten by mal odstrániť prebytočnú papierovú administratívu, zefektívniť postupovanie takýchto dokumentov cez jednotlivé organizačné štruktúry počínajúc políciou a končiac súdmi.
Slovanet začne s budovaním siete hneď po podpise zmluvy. Nové aplikácie, ktoré GP SR na riešení spustí, budú znamenať uľahčenie a zefektívnenie prístupu k informáciám. A to nielen pre každú z prokuratúr na celom Slovensku, ale týka sa aj iných rezortov. Ich oprávnení zamestnanci takto získajú bezpečný a rýchly prístup k údajom, napríklad o obvinených.