O nás

Tlačové správy

Bratislava 14.07.2004

Nové ceny ST spôsobia nekvalitný internet

Bratislava, 14. júla 2004 – Slovak Telecom oznámil k 1. augustu tohto roku zmenu štruktúry aj samotných cien pre telefonické pripojenie do internetu (tzv. dial-up). Okrem výrazného zvýšenia cien za prvé minúty pripojenia, zníženia nákladov za dlhé hovory zavádza aj tzv. „flat“, čiže neobmedzené telefonovanie na internetové číslo 019XY vo večerných a nočných hodinách. Podľa bývalého monopolu tak príde k zvýšeniu používania internetu na  Slovensku.

Realitou bude podľa Slovanetu zvýšenie celkových nákladov za pripojenie do internetu pre menšiu časť užívateľov a problémy so samotným pripojením pre všetkých klientov telefonického pripojenia, ktorí používajú internet po 16. hodine. Bez ponuky akceptovateľného veľkoobchodného modelu zo  strany ST nebudú môcť poskytovatelia internetu investovať do nákupu nových liniek a modemov na pokrytie zmeny štruktúry dopytu po službe. Dôsledkom budú preťažené zariadenia a obsadené linky znemožňujúce používať internet. Jediným, kto bude z dodatočných tržieb za „flat“ internet profitovať bude samotný ST.

Zmena cien ST prichádza v momente, keď na ich ponuku Slovanet ako prvý poskytovateľ na Slovensku od 1. júla spustil telefonické pripojenie cez tzv. „reverse-charging“ model, kde klient dostáva len jednu faktúru za internetové služby od svojho ISP. Z dôvodu náhlej zmeny prístupu Telecomu k svojmu obchodnému partnerovi sú tak investície do nového produktu z veľkej časti znehodnotené.

Slovanet sa preto pravdepodobne obráti na príslušné orgány so  žiadosťou, aby vydali regulačné opatrenie, a zároveň do vydania konečného rozhodnutia zakázali ST meniť spôsob a ceny za telefonické pripojenia do  internetu.