O nás

Tlačové správy

Bratislava 20.11.2003

NBÚ certifikoval prvé HSM moduly na generovanie elektronických kľúčov

Bratislava, 20. november 2003 – Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) certifikoval prvé dve zariadenia, tzv. HSM moduly typu nShield, pre použitie v prevádzkach akreditovaných a neakreditovaných certifikačných autorít. Moduly zatiaľ ako jediné spĺňajú prísne podmienky certifikácie, kladené na prostriedky pre  elektronický podpis, ktorý sa bude môcť využívať i na bezpečnú elektronickú komunikáciu medzi občanom a štátnou správou. Pri procese certifikácie oboch zariadení spolupracovala s výrobcom zariadení, firmou nCipher, slovenská spoločnosť Viasec, ktorá sama už dlhšiu dobu uvedené produkty využíva a inštaluje ich v rámci riešení pre  svojich zákazníkov.

HSM modul je zariadenie veľkosti bežnej CD mechaniky, určené na montáž do serverov určených pre bezpečnostné aplikácie. Používa sa na generovanie tajných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na podpisovanie kvalifikovaných certifikátov a zoznamov zrušených kvalifikovaných certifikátov. Okrem použitia HSM modulov v prostredí certifikačných autorít, sú vhodné aj pre bezpečnostné aplikácie v rámci uzavretých firemných systémov a na šifrovanie databáz. Spoločnosť Viasec, ktorá je známa prevádzkou Prvej slovenskej certifikačnej autority, už v minulosti spolupracovala s firmou nCipher Corporation na  viacerých projektoch v oblasti informačnej bezpečnosti.