O nás

Tlačové správy

Bratislava 08.12.2003

Napíšte list alebo e-mail Ježiškovi

Bratislava, 08. december 2003 – Už piaty rok je pre deti, ktoré chcú napísať pred Vianocami list Ježiškovi so  svojimi prianiami, kresbičkami alebo odkazmi, k dispozícii adresa “999 99 Ježiško” a internetová stránka www.jezisko.sk. Pokiaľ odosielateľ uvedie svoju adresu, môže sa tešiť na odpoveď od Ježiška. Vybrané kresby detí budú odmenené darčekmi.

Svoje želania môžu deti odosielať prostredníctvom lístkov alebo listov, ktoré musia byť správne vyplatené podľa platnej poštovej tarify. Tieto zásielky môžu podávať všetkými existujúcimi spôsobmi t.j. pri priehradke, prostredníctvom poštového doručovateľa alebo do poštovej schránky najneskôr do  31.12.2003. Na zásielkach stačí uviesť v pravom dolnom rohu adresnej strany v poslednom riadku bežne uvádzaných adries údaj „999 99 Ježiško“.

Ďalšou možnosťou je vyplniť dotazník na stránke www.jezisko.sk a poslať Ježiškovi e-mail. Veľmi dôležité je uviesť na kresbičke alebo liste spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, kam má poslať odpoveď. Pre viac informácií navštívte stránku www.jezisko.sk. Organizátorom Vianočnej pošty je Slovenská pošta, š.p. a jedným z partnerov je spoločnosť Slovanet, a.s., ktorá zabezpečuje internetovú komunikáciu s Ježiškom.