O nás

Tlačové správy

Bratislava 03.05.2005

Najvyššie investície v histórii Slovanetu

Bratislava, 3. máj 2005 – Slovanet z dôvodu nasadenia MPLS technológie a vstupu na trh hlasových služieb preinvestoval za posledných 12 mesiacov vyše 90 mil. Sk. Ešte v roku 2004 zakúpil vysokovýkonnú tranzitnú telefónnu ústredňu. Prostredníctvom nej bude po technickej realizácii prepojenia sietí s ST poskytovať hlasové služby pre domácnosti a firemných zákazníkov. Kapacity siete zvýšil taktiež z dôvodu nárastu počtu klientov serverhostingových služieb. Slovanet sprevádzkoval aj nové vysokovýkonné produkčné systémy pre elektronickú poštu a webhosting. Sériu investícii v tomto roku zavŕšil rekonštrukciou priestorov monitorovacieho centra siete, zákazníckeho serverhostingového centra a hlavného uzla telekomunikačnej siete.
„Uplynulý rok bol pre našu spoločnosť investičným rokom, keďže sme do nových technológií vložili viac ako 90 mil. Sk. Kompletná výmena všetkých smerovačov v sieti nám umožnila nasadiť technológiu MPLS a bola doplnená sprevádzkovaním výkonnej a modernej verejnej telefónnej ústredne. Tým vieme našim zákazníkom poskytnúť okrem pripojenia do internetu a prenosu dát aj prístup k rôznym typom obsahu a tiež kvalitné telefónne služby,“ hovorí Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu. „V prvých mesiacoch tohto roku sme pokračovali v nastúpenom trende investovania, čo potvrdzuje aj niekoľkomiliónová modernizácia centier siete“, dopĺňa P. Máčaj.
V rámci modernizácie centier Slovanet personálne posilnil tím operátorov, ktorí pracujú v 3-zmennej prevádzke 24 hodín denne. Zmodernizované centrá im umožňujú efektívnejšiu vzájomnú komunikáciu. Môžu operatívne riešiť technické problémy a otázky zákazníkov. Príjemné prostredie oceňujú aj viacerí významní klienti serverhostingových služieb.
Slovanet investoval aj do nového vysokovýkonného systému pre poskytovanie služieb elektronickej pošty a produkčného systému pre webhosting. V priebehu rekonštrukcie pracovísk centrálneho riadenia a dohľadu sietí zároveň vymenil hlavný rozvádzač elektrického prúdu. Vysokú stabilitu a dostupnosť zákazníckych serverov zabezpečuje aj nový zdroj nepretržitého napájania a záložný diesel generátor.