O nás

Tlačové správy

Bratislava 13.11.2008

Najlepšiu elektronickú ročnú správu má Slovanet

Bratislava 13. novembra 2008 – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) vyhlásil víťazov súťaže Najlepšia ročná správa 2007. Do 9. ročníka sa zapojilo 52 spoločností, spomedzi ktorých telekomunikačný operátor Slovanet skončil na prvom mieste v kategórii Najlepšia elektronická ročná správa obchodných spoločností a na treťom mieste v printovej kategórii, t.j. v kategórii ročných správ vydávaných v tlačenej podobe.
Podľa INEKA sa kvalita ročných správ ako komunikačného nástroja organizácií z roka na rok zvyšuje. Odborná porota aj tento rok hodnotila nielen informačnú, finančnú, ale aj komunikačnú úroveň ročných správ. V prípade elektronických ročných správ hodnotili odborníci okrem spomenutých kritérií aj kvalitu internetovej stránky, a teda dostupnosť dokumentov. Slovanet pripravil ročnú správu v spolupráci s konzultačnou a reklamnou spoločnosťou DLM Slovakia.
Aby Slovanet v súťaži uspel, musela jeho ročná správa spĺňať na vysokej úrovni kritériá ako sú zrozumiteľnosť a prehľadnosť obsahovej štruktúry, primeranosť spracovania pre odbornú i laickú verejnosť, jazyková kultúra písaného textu, atraktívny, originálny vizuálny a grafický koncept, atď. Slovanet sa po prvýkrát zúčastnil predchádzajúceho ročníka o najlepšiu ročnú správu, kedy získal v kategórii elektronických ročných správ diplom Kvalitná ročná správa a umiestnil sa tak v prvej desiatke zúčastnených spoločností.
Súvisiace odkazy:
Podrobnejšie informácie o súťaži, prihlásených účastníkoch a kompletné výsledky vo všetkých kategóriách sú dostupné na internetovej stránke súťaže www.rocnasprava.sk.