O nás

Tlačové správy

Bratislava 15.02.2016

Na Slovensku odštartuje optický internet zapojený spolu s elektrickými rozvodmi, prvá bude obec Seňa

Bratislava, 15.2.2016 – Východoslovenská obec Seňa bude prvá na Slovensku, ktorej obyvatelia onedlho získajú moderný optický internet, televíziu a telekomunikačné služby vďaka novému typu spolupráce medzi distribútorom elektriny a telekomunikačným operátorom. Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) v rámci rekonštrukcie miestnej elektrickej siete zapojila spolu s novými elektrickými vedeniami aj optické káble pre meracie účely a vytvorila zároveň otvorenú optickú sieť umožňujúcu poskytovanie služieb telekomunikačným podnikom, ktoré o spoluprácu prejavia záujem.

Prvým operátorom, ktorý bude týmto spôsobom čoskoro poskytovať koncovým zákazníkom svoje služby, sa stala spoločnosť Slovanet. Telekomunikačná sieť v Seni vybudovaná spolu s elektrickými rozvodmi, zavedená až do jednotlivých rodinných domov a prinášajúca služby partnerského telekomunikačného operátora, bude prvým projektom tohto druhu na Slovensku.