O nás

Tlačové správy

Bratislava 20.05.2014

Mesto a telko operátor zapoja občanov do rozhodovania

Bratislava 20.5.2014 – Kto aktívne prejaví svoj záujem, bude mať najväčšiu šancu získať pre seba a svoju štvrť prioritné vybudovanie optických telekomunikačných sietí a s tým spojené moderné a kvalitné služby internetu a digitálnej televízie. Tak znie motto projektu, ktorý vznikol v spolupráci Mesta Dunajská Streda a telekomunikačnej spoločnosti MadNet – člena skupiny Slovanet, ktorá je jej väčšinovým vlastníkom a poskytuje tu služby pre významnú časť obyvateľstva. Jeho výsledkom bude vybudovanie siete a pripojenie približne pre viac ako 100 rodinných domov ešte v priebehu roka 2014. Sprístupnený budú mať optický internet s rýchlosťou až 100 Mbit/s, digitálnu televíziu s viac ako stovkou programov aj v HD kvalite a 7-dňovým archívom, či voliteľnú telefónnu linku. Kto ich nakoniec získa, bude záležať na jeho prejavenom záujme – svoje vyjadrenie a prihlášku môže doručiť Mestskému úradu do 31.5.2014 osobne, poštou alebo aj cez internet.

Do projektu sa môžu prihlasovať záujemcovia z týchto oblastí:
1. Ľanárska, Rad Pókatelek, Na Pažiti, Csermelyova, Benedeka Csaplára, Lajosa Kassáka, Attilu Józsefa
2. Zsigmonda Móricza, Cesta Aradských mučeníkov, Kráľa Žigmunda, Obytný park Kráľa Žigmunda
3. Maloblahovská ulica
4. Rekreačný rad, Narcisová, Kúpeľná (časť od Kračanskej cesty po Narcisovú)
5. Budovateľská, Sándora Petőfiho, Jánosa Aranya, Kúpeľná (časť od Malotejedskej po Budovateľskú)

Pretože počty potenciálnych používateľov v týchto oblastiach nie sú rovnaké, vyhodnocovať sa bude podľa percentuálneho záujmu vzhľadom k počtu domov a dokončovaných novostavieb. Mesto tak zabezpečí výhody pre tých občanov, ktorí o ne prejavia najväčší záujem a telekomunikačný operátor získajú efektívnejšie využitie potrebných investícií. Prínos z toho budú mať opäť aj obyvatelia – pripojenie svojho domu budú mať vďaka tomu za výrazne zvýhodnených podmienok.

Ohlásenie a prihláška pre záujemcov sú zverejnené na internetovej stránke www.dunstreda.sk/ohlasenie, na výveske Mestského úradu v Dunajskej Strede a zároveň na internetovej stránke www.slovanet.sk/dunajskastreda, pričom rovnakým spôsobom bude po vyhodnotení zverejnený aj výsledok. Realizátorom nových sietí bude telekomunikačný operátor MadNet (vybuduje infraštruktúru a siete) a Slovanet na tejto vybudovanej infraštruktúre poskytne triple play služby. Takto doteraz v Dunajskej Strede Slovanet prostredníctvom spoločnosti Madnet vybudoval a zmodernizoval optické siete s pokrytím služieb už pre viac ako 6000 domácností a najnovšie plánuje vo viacerých lokalitách sprístupniť aj rýchlejší bezdrôtový internet so zvýhodnenou cenou zriadenia len 1 €.