O nás

Tlačové správy

Bratislava 30.09.2009

Ľudské zdroje v Slovanete opäť vedie Michaela Hercegová

Bratislava 30. september 2009 – Do spoločnosti Slovanet na pozíciu riaditeľa ľudských zdrojov sa vrátila Michaela Hercegová. So Slovanetom začala spolupracovať už v roku 2003 ako externý konzultant pri budovaní a zavádzaní systému riadenia ľudských zdrojov. Po úspešnom zavŕšení projektu príslušný útvar zároveň viedla. Po návrate z materskej dovolenky teraz opäť nastupuje na pozíciu personálnej riaditeľky.
„Aj keď sú telekomunikácie jedno z odvetví, ktoré je najmenej zasiahnuté krízou, tlak na náklady pociťujeme aj my. Za jednu zo svojich hlavných úloh považujem hľadať aj v tomto náročnom období prostriedky, ako naďalej vytvárať podmienky pre motivovaný tím špecialistov,“ uvádza Michaela Hercegová. Ďalšími pripravovanými opatreniami budú napríklad optimalizácia procesov smerujúcich k zvýšeniu zákazníckej spokojnosti a podnecovanie zainteresovanosti všetkých zamestnancov na obchodnom výsledku operátora.
Michaela Hercegová vyštudovala odbor pracovnej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov získala v personálnej a vzdelávacej agentúre. Neskôr pôsobila ako manažér ľudských zdrojov v joint venture domácej dcéry americkej nadnárodnej korporácie Molex, Inc. V rámci praxe absolvovala viacero profesionálnych školení a kurzov, ako aj ďalšie vzdelávanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov a vzdelávania zamestnancov.