O nás

Tlačové správy

Bratislava 19.07.2006

Klienti Slovanetu môžu využívať FWA pripojenie aj na licencovanej frekvencii 10,5 GHz

Bratislava 19. júl 2006 – Slovanet, ako jedna z mála spoločností, svojim zákazníkom poskytuje možnosť pripojenia v licencovanom pásme 10,5 GHz. Vzhľadom na požiadavku nadštandardných technických parametrov pripojenia stúpa záujem klientov o bezdrôtový prístup vo vyšších frekvenčných pásmach. Koncom júna Slovanet sprevádzkoval nový prístupový bod v Banskej Bystrici, kde je jediným providerom s oprávnením poskytovať služby na frekvencii 10,5 GHz. Takéto rozšírenie pre Slovanet popri Bratislave a Košiciach znamená pokrytie už celkovo troch významných krajských miest.
V priebehu budúceho mesiaca Slovanet plánuje zvýšenie počtu prístupových bodov FWA v pásme 10,5 GHz aj v Bratislave. Keďže ADSL sa stáva štandardom, nároky na rýchlosť, dobu odozvy či chybovosť vysokorýchlostného pripojenia sa neustále posúvajú smerom k vyšším rýchlostiam a frekvenciám. „FWA v licencovanom pásme 10,5 GHz spĺňa aj náročnejšie technické požiadavky biznis klientov, ktorým už nepostačuje klasické ADSL či bezdrôtové pripojenia vo voľných pásmach,“ hovorí produktová manažérka Slovanetu Martina Vajsová. Vzhľadom na vysokú kvalitu a spoľahlivosť takto pripájame nielen svojich zákazníkov, ale aj niektoré pobočky Slovanetu,“ dopĺňa Vajsová.
FWA pripojenie 10,5 GHz patrí na Slovensku k menej využívaným. Kým u nás spadá pod licenčnú povinnosť a v každom okrese má povolenie na jeho prevádzkovanie iba malý obmedzený počet firiem, v susedných Čechách je nelicencované. Toto pásmo ponúka výrazne vyššiu kvalitu služby pri minimálnom náraste ceny a využívajú ho najmä firmy. V porovnaní s frekvenciou 3,5 GHz je v ňom možné pripojiť aj klasickú hlasovú ústredňu (nielen VoIP) a umožňuje tiež lepšiu garanciu pásma. Oproti pripojeniu na ešte vyššej frekvencii 26 GHz je zase výhodou „desaťapolky“ dosah až do 10 km a odolnosť voči meteorologickým vplyvom.