O nás

Tlačové správy

Bratislava 21.02.2005

Kedy budú ľudia na Slovensku viac používať internet?

Bratislava, 21. február 2005 – Najväčší alternatívny poskytovateľ internetu spustil prieskum, ktorého cieľom je získať informácie o tom, čo by ľudia radi našli na slovenskom internete, ale nie je to dostupné vôbec alebo len kvôli vysokým cenám. Slovanet sa zaujíma o to, aké informácie a služby treba ľuďom poskytnúť, aby sa pre nich internet stal dôležitou pomôckou pri práci alebo zdrojom modernej zábavy. Dotazníkový prieskum má taktiež poskytnúť informácie o najčastejších činnostiach vykonávaných na internete. Anketou chce Slovanet získať údaje o potrebách a želaniach internetových užívateľov, aby im mohol ponúknuť služby, ktoré ich uspokoja.
„Naša spoločnosť chce podporiť záujem o používanie internetu, ktorý je dôležitou hybnou silou ekonomického rastu krajiny. Zisťujeme preto, čo zákazníkov najviac zaujíma a ako by sa do tvorby užitočného a pútavého obsahu mohol zapojiť samotný poskytovateľ internetových služieb,“ vysvetľuje Roman Greguš, marketingový riaditeľ Slovanetu. Slovanet uvažuje nad spustením projektu, ktorý by ponúkol ľuďom väčšie množstvo príťažlivých tém a zábavy. „Mnohí ľudia totiž dodnes nie sú pravidelnými užívateľmi internetu práve z dôvodu, že internetové portály im neponúkajú to, čo by ich zaujímalo alebo zabavilo,“ dodáva R. Greguš. Podľa výsledkov výskumu spoločnosti TNS SK viac ako polovica obyvateľov SR, ktorí nepoužívajú internet je toho názoru, že ho ani nepotrebujú. Jedna tretina tvrdí, že nemá záujem ho používať a viac ako 12% má jazykovú bariéru.
Informačný dotazník Slovanetu kladie základné otázky týkajúce sa napríklad druhu pripojenia, typu chýbajúceho obsahu a aj najčastejšie vykonávaných činností na internete, ako je posielanie e-mailov, sťahovanie súborov, hranie on-line hier, chatovanie a pod. Do prieskumu sa zapojí každý, kto vyplní dotazník na stránke www.slovanet.sk/prieskum najneskôr do konca februára.