O nás

Tlačové správy

Bratislava 14.02.2005

Keby ST zrušil viazanosť služieb, DSL internet by využívalo o 36 % viac ľudí

Bratislava, 14. február 2005 – Predbežné výsledky prieskumu Slovanetu ukazujú, že nad 90 % užívateľov internetu zastáva názor, že Slovak Telecom by mal zrušiť povinnosť odoberať so službou ST DSL súčasne aj telefónnu službu. „Pri 111 tisíc DSL užívateľoch, ktorých ST proklamuje, po prepočte vychádza, že s viazanosťou nesúhlasí takmer 100 000 zákazníkov ADSL. Tento údaj je viac ako alarmujúci,“ vyhlasuje Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu. „Podľa výsledkov prieskumu, až 36 % ľudí, využívajúcich iné druhy pripojenia, by si dalo po zrušení viazanosti ihneď zaviesť ADSL. Správanie Slovak Telecomu je teda jasnou brzdou v penetrácii vysokorýchlostného internetu,“ prízvukuje P. Máčaj.
Veľký počet ľudí práve z dôvodu povinnosti odoberať aj telefónny paušál DSL internet nevyužíva. „Náš prieskum dokazuje, že tí, ktorí ho využívajú, platia Telecomu za telefón z donútenia a väčšina z nich pritom cez pevnú linku netelefonuje. S cenou za tieto dve viazané služby vôbec nie sú spokojní,“ hovorí Roman Greguš, marketingový riaditeľ Slovanetu. „Až 37 % zo zúčastnených by po oddelení služieb telefónny program okamžite zrušilo,“ dodáva R. Greguš.
Od spustenia prieskumu sa ho zúčastnilo už 5700 internetových užívateľov. Prístupný je na www.slovanet.sk/prieskum a trvá do 16. februára 2006.