O nás

Tlačové správy

Bratislava 14.04.2008

Inštitúcie častejšie uprednostňujú telefonovanie cez IP

Bratislava, 14. apríl 2008 – Poisťovňa Union nahradila klasické telefonovanie hlasovými službami prostredníctvom IP telefónie. Slovanet dodal telefonovanie založené na IP platforme pre centrálu poisťovne a všetky jej pobočky. Priklonila sa tak k súčasnému trendu, ktorý prevláda najmä v sektore firemných zákazníkov. Len Slovanet napríklad v ostatných rokoch zrealizoval obdobné riešenia už pre desiatky korporátnych zákazníkov, pre ktorých takáto služba v kombinácii s ďalšími modernými riešeniami znamená významné zníženie nákladov.
Prechodom na vlastnú infraštruktúru Slovanetu zároveň poisťovňa získala nové služby, rýchlejšie pripojenie a lepšiu dostupnosť pri servise. Klientovi toto zjednotenie navyše ročne ušetrí aj stovky tisíc korún. Slovanet prevzal zodpovednosť za celú sieť Unionu. Dátové služby, telefonovanie aj internet tak má na starosti len jediný partner. „Sieť od Slovanetu nám umožnila kompletnú centralizáciu dát a technológií cez použitie „tenkých klientov“ a IP telefónie. Nová infraštruktúra tiež priniesla možnosť implementovať v centrále i vo všetkých pobočkách IP telefóniu, ktorá nám priniesla ekonomické úspory a výrazne zvýšila komfort pre užívateľov,“ hovorí Martin Spišák, IT riaditeľ Union poisťovne.
Slovanet poskytuje komunikačné služby pre Union poisťovňu už od roku 1998 a spája takmer 60 jeho pobočiek a expozitúr. Dlhoročnému klientovi Slovanet zabezpečuje internetové a dátové služby prostredníctvom virtuálnej privátnej siete. Ďalej sa stará o kompletný servis, konfiguráciu zariadení a správu riešení. Prechodom Unionu na využívanie vlastnej infraštruktúry Slovanetu sa spolupráca rozšírila aj o poskytovanie hlasových služieb na báze IP telefónie v pobočkách.