O nás

Tlačové správy

Bratislava 23.01.2007

Generálna prokuratúra bude využívať sieťové riešenie od Slovanetu

Bratislava, 23. január 2007 – Začiatkom roka telekomunikačný operátor Slovanet zvíťazil v tendri na dodávku riešenia pre Generálnu prokuratúru SR (GP SR). Na jeho základe Slovanet pre GP SR vybuduje dátovú komunikačnú sieť spájajúcu všetkých 52 prokuratúr po celom Slovensku. Nové riešenie zaistí v prvom rade vysokú bezpečnosť a ochranu elektronickej komunikácie a údajov, ako aj zavedenie nových služieb, ktoré budú môcť využívať aj ďalšie rezorty. Prokuratúra zároveň získa možnosť v rámci siete implementovať telefonovanie založené na technológii VoIP, ktoré prináša úsporu nákladov za volania.
Riešenie pre GP SR využíva telekomunikačnú sieť spoločnosti Slovanet a umožní Generálnej prokuratúre nielen výrazne zvýšiť bezpečnosť, ale aj zaviesť nový informačný systém. Ten bude prepojený aj s ďalšími rezortmi a ich oprávneným pracovníkom sprístupní evidenciu stíhaných osôb. Okrem toho prinesie rozšírenie prístupu do centrálnej registratúry a sieť do budúcnosti umožní aj hladký prechod na telefonovanie na princípe internetového volania (VoIP).
Virtuálnu privátnu sieť (VPN) pre Generálnu prokuratúru Slovanet vybuduje s využitím modernej technológie MPLS. Poskytne tak výrazne vyššiu spoľahlivosť a mieru ochrany prenášaných, spracúvaných a evidovaných údajov, ktorú si vyžadujú citlivé informácie GP SR. Na druhej strane oprávneným osobám riešenie prinesie zvýšenie dostupnosti údajov a zefektívni prácu s nimi. Bezpečnostná úroveň riešenia je navyše odobrená certifikovaným audítorom CISA. Slovanet má v poskytovaní VPN služieb dlhoročné skúsenosti, komplexné komunikačné riešenia operátor poskytuje mnohým významným organizáciám i komerčným spoločnostiam.