O nás

Tlačové správy

Bratislava 27.04.2022

Firmy môžu rásť rýchlejšie v hybridných cloudoch

Kľúčovou výhodou hybridných systémov je aj finančná úspora oproti nutnosti budovať masívnejšiu cloudovú infraštruktúru.

Cloudové riešenia sú čoraz väčším pomocníkom aj malých a stredne veľkých firiem. Nové možnosti, ktoré ich biznisu ponúkajú, im rozširujú priestor na úspory a efektívnejšie fungovanie.
V časoch, keď o budúcej konkurencieschopnosti rozhoduje každá jedna fixná nákladová položka a rýchlosť procesov sa kľúčovými stávajú práve cloudové systémy.

Do hry preto po novom vstupujú aj hybridné riešenia, ktoré sú spojením verejného cloudu poskytovateľa a toho privátneho na strane zákazníka v jednej manažovanej infraštruktúre.
Ide pritom o plnohodnotné prostredie, ktoré umožňuje prevádzkovať rovnaký typ systémov alebo aplikácií ako v prípade privátneho alebo verejného cloudového prostredia.

Ako naznačuje spoločnosť Slovanet, takzvaný hybridný cloud v súčasnosti zákazníkovi poskytuje možnosť využívať a spravovať vlastné privátne zdroje spolu so službami, ktoré ponúka verejný cloud poskytovateľa. Inými slovami, získa primárne väčšiu flexibilitu pri narábaní so zdrojmi, a teda aj s nákladmi.

Šetrenie ľudských zdrojov

Hybridný cloud má do ďalšieho obdobia veľký potenciál. Je totiž vhodnou voľbou pre zákazníkov, ktorí už dnes prevádzkujú kompatibilnú infraštruktúru a nechcú investovať do jej technologickej obnovy alebo rozvoja. Takisto chcú efektívne využiť ľudské zdroje tak, aby sa nemuseli venovať rozsiahlej cloudovej infraštruktúre, ale aby sa sústredili na činnosti, ktoré generujú firme hodnoty.

Kľúčovou výhodou týchto systémov je finančná úspora oproti nutnosti vysokých vstupných investícií pri budovaní masívnejšej cloudovej infraštruktúry. A to najmä v prípade, že nie je dopredu isté, aký objem zdrojov si bezproblémová prevádzka aplikácií vyžiada.
Taktiež úspora času, spojená s procesom presunu aplikácií do cloudu, je výhodou v súvislosti s dlhými dodacími lehotami fyzických komponentov, nutných na vybudovanie väčších vlastných dátových centier.

Aj preto sú podobné riešenia vhodné pre zákazníkov, ktorí prevádzkujú systémy alebo aplikácie najmä lokálne, a to z dôvodu objemu prenášaných dát, funkcií aplikácií alebo z dôvodu ochrany údajov.

„Práve vysoká úroveň flexibility hybridného cloudu je kľúčovou výhodou pri vytváraní nových IT služieb. Zákazník môže prakticky za pár minút odštartovať implementáciu novej IT služby v prostredí verejného cloudu, bez potreby rozširovania vlastných zdrojov. Rovnako v oblasti bezpečnosti sa v prípade verejnej časti hybridného cloudu môže spoľahnúť na certifikované a pravidelne auditované zabezpečenie, o ktoré sa stará skupina špecialistov na strane dodávateľa služieb,“ vymenúva výhody hybridných cloudov Martin Magdolen, riaditeľ úseku podpory predaja spoločnosti Slovanet.

Flexibilita nadovšetko

Moderné riešenia pritom zálohujú nielen súbory, ale aj celé virtuálne servery a v prípade výpadku ich bleskovo obnovia z cloudu. Platí to aj pre hybrid.

Dnes je dokonca štandardom poskytovať v cloude ucelené riešenie zálohovania, replikácie a obnovy zákazníckeho prostredia. Riešenia obyčajne využívajú privátne, ako aj verejné cloudové služby a nahrádzajú tradičné spôsoby zálohovania, keď zákazník nakupuje drahý zálohovací softvér, lokálne servery či diskové polia a páskové mechaniky.

„Prostredie hybridného cloudu je pritom ako stvorené pre riešenie vysokej dostupnosti systémov a dát. Verejná časť hybridného cloudu sa priam ponúka na ukladanie zálohy celej lokálnej infraštruktúry a v prípade výpadku lokálnej časti môže verejná časť hybridného cloudu slúžiť ako takzvané disaster recovery prostredie,“ dodáva Martin Magdolen.

Ak sa zákazník rozhodne pre takéto riešenia, je jedinou podmienkou pred migráciou, respektíve pred vybudovaním hybridného cloudu, potreba zladiť technologické predpoklady, aby boli prostredia navzájom kompatibilné.

Ochrana dát je prioritou

V období šetrenia nákladov sa môže zdať, že na kompletný prechod do cloudu je pripravená máloktorá firma. Z pohľadu návratnosti sú práve nové riešenia vhodnou a dostatočne rentabilnou alternatívou.

Potvrdzuje to aj poskytovateľ týchto služieb, spoločnosť Slovanet. „Rozhodnutie firiem využívať hybridný cloud je zvyčajne determinované obmedzenými rozpočtami na nákup IT zdrojov alebo obmedzeniami prameniacimi z nedostatku kvalifikovaných zamestnancov, potrebných na podporu vlastných cloudových platforiem,“ naznačuje Martin Magdolen.

Dodáva, že presun časti služieb do verejných cloudov predstavuje najmä uvoľnenie ľudských kapacít na vlastné aktivity firmy, ktoré prinášajú do firmy priame hodnoty a vytvárajú zisk.

Hybridný cloud môže predstavovať aj spôsob, ako dôsledne a jednotne udržať kontrolu nad dátami podnikov. Zároveň môže využitie tohto typu cloudu byť aj skratkou, ako napríklad získať certifikované IT prostredie.

„Zákazník tiež môže zlepšiť zabezpečenie proti kybernetickému útoku, keďže dáta ukladá do záloh vo vlastnom, ako aj verejnom cloude, čo znižuje pravdepodobnosť ich straty,“ uzatvára Martin Magdolen.