O nás

Tlačové správy

Bratislava 29.04.2004

Dial-upový reverse charging realitou

Bratislava, 29. apríl 2004 – Spoločnosť Slovak Telecom dnes podpísala zmluvu ISP DialUp Plus so spoločnosťou Slovanet, a. s. Komerčné poskytovanie služieb dial-up internetového pripojenia na základe tzv. reverse charging modelu sa tak čoskoro stane na Slovensku realitou.

Slovak Telecom predstavil návrh veľkoobchodnej ponuky všetkým poskytovateľom úzkopásmového internetu (tzv. dial-up) v auguste minulého roku. Následne sa uskutočnili predbežné rokovania s poskytovateľmi internetového pripojenia (ISP), ktorí o ponuku prejavili záujem. Slovak Telecom a Slovanet začali rokovať o uzavretí zmluvy ISP DialUp Plus ešte v uplynulom roku. Predmetom rokovaní bolo predovšetkým doriešenie viacerých technických a obchodných podmienok poskytovania tejto služby.

Veľkoobchodná ponuka pre poskytovateľov dial-up pripojenia do internetu s názvom ISP DialUp Plus je založená na zmenenom spôsobe spoplatňovania internetových volaní. Slovak Telecom fakturuje za internetové volanie ISP, ktorý si následne premietne veľkoobchodnú cenu do cien svojich produktov. V konečnom dôsledku teda zákazník nedostane dve faktúry ako doteraz (čiže jednu od Slovak Telecomu za internetové volania a druhú od svojho ISP za internetové služby), ale len jednu a to od svojho poskytovateľa internetu.

Slovanet len pred niekoľkými týždňami predstavil svoju novú stratégiu poskytovania úzkopásmového a širokopásmového internetu pre menšie firmy a domácnosti. Súčasťou stratégie je aj cenovo výhodné pripojenie cez bežnú telefónnu linku. “Vďaka práve podpísanej zmluve budeme môcť našim klientom ešte v prvom polroku ponúknuť ďalšie zníženie nákladov na  používanie vytáčaného pripojenia do internetu,” uviedol Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu. “Ďalším krokom Slovanetu, ktorý po uzatvorení zmluvy ISP DialUp Plus bude nasledovať, je príprava produktových balíkov pre našich koncových užívateľov,” dodáva Peter Máčaj.

Základnými výhodami, ktoré týmto modelom spoplatňovania internetových volaní môžu naši partneri získať, sú priamy vzťah so zákazníkom, nové možnosti tvorby produktového portfólia a v neposlednom rade dodatočný zdroj príjmov. Najväčšou výhodou tohto produktu je pohodlie a spokojnosť pre  zákazníka. Ako naznačujú príklady zo zahraničia, zmenený spôsob spoplatňovania internetových volaní môže zvýšiť konkurenciu na trhu a zvýšiť penetráciu internetu na  Slovensku”, uviedol Ján Kondáš, viceprezident pre korporátnu komunikáciu spoločnosti Slovak Telecom.

Pre svoju dostupnosť je dial-up pripojenie v súčasnosti najčastejšie využívaným spôsobom pripojenia do internetu. Slovak Telecom a Slovanet sa zhodujú v očakávaní, že veľkoobchodná ponuka ISP DialUp Plus prispeje k ďalšiemu rozvoju internetového biznisu na Slovensku a umožní poskytovateľom internetových služieb kvalitnejšie a najmä adresnejšie reagovať na potreby svojich zákazníkov.