O nás

Tlačové správy

Bratislava 01.03.2006

Definitívne výsledky prieskumu Slovanetu:

Bratislava, 1. marec 2006 – Doteraz najväčší prieskum Slovanetu ukázal jasne negatívny postoj internetovej verejnosti na politiku Slovak Telecomu pri predaji DSL prípojok nevyhnutných pre rýchle pripojenie do internetu cez telefónnu linku. Z výsledkov sú podľa Slovanetu najzávažnejšie najmä dlhodobé snahy Telecomu zvyšovať si tržby z hlasových služieb na úkor užívateľov rýchleho internetu, ktorí podľa prieskumu telefonovať cez ST nepotrebujú. Napriek tomu ich už tretí rok Telecom núti povinne kupovať telefónny paušál. Už v najbližších týždňoch bude dôležitou témou aj cena sľubovanej neviazanej DSL prípojky, ktorá by podľa viacerých náznakov mohla byť ešte drahšia ako dnes telefón a DSL prípojka spolu. Podľa prieskumu deväť z desiatich respondentov platiť Telecomu viac odmieta.
„Obávame sa, že Telecom sa bude snažiť znevýhodniť DSL prípojku, ku ktorej nebude poskytovať telefónnu službu a to tak, že táto bude drahšia ako alternatíva, kde bude v cene aj telefónna služba,“ usudzuje Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu. „Takýto postup by bol podľa nášho názoru neprijateľným využívaním monopolného postavenia na trhu internetových DSL prípojok so snahou ST vylepšiť si klesajúci podiel na čiastočne liberalizovanom trhu telefónnych služieb. Spolu s nami odmieta takéto konanie 90 percent účastníkov nášho prieskumu.“ Práve klesajúcim podielom na telefónnom trhu si Slovanet vysvetľuje aj agresívne mediálne správanie ST počas priebehu prieskumu.
Prieskum Slovanetu medzi užívateľmi internetu trval od 6. do 16. februára 2006. V jeho priebehu svoj názor vyjadrilo viac ako 6200 respondentov. Viac ako 1200 z nich zároveň pridalo aj svoj osobný komentár k politike viazania DSL prípojok s telefónnou službou Slovak Telecomu. ST sa snažilo prieskum viackrát pomocou diskreditácie najväčšieho alternatívneho operátora zastaviť, nakoniec ale v pondelok 27. februára na základe výzvy právneho oddelenia Slovanetu Telecom diskreditáciu konkurenta ukončil.
Podľa informácií Slovanetu ukončil TÚ SR v ST štátny dohľad a momentálne monopolu plynie lehota na odstránenie nedostatkov spočívajúcich vo viazaní DSL prípojok s telefónnou službou.
Ďalšie kroky Slovanetu
Slovanet teraz podľa plánu dodá závery prieskumu Slovak Telecomu. „Prieskum v papierovej podobe váži viac ako 31 kilogramov. Dúfame, že požiadavky klientov v takomto rozsahu naozaj v manažmente ST zavážia. Očakávame aj prejavenie spoločenskej zodpovednosti firmy akou je ST, veď podľa výsledných dát by malo ADSL internet na Slovensku o 35 percent viac ľudí, keby neplatili dnešné nevýhodné podmienky,“ vyhlasuje Máčaj. Slovanet očakáva, že Telecom naplní svoje proklamované poslanie, v ktorom sa konkrétne píše: „[úryvok z dokumentu ST: Poslanie našej spoločnosti] Našim poslaním je byť osobne zodpovední za každú požiadavku našich zákazníkov, rozumieť ich potrebám, plniť svoje sľuby a neustále zlepšovať naše služby s cieľom byť vnímaní ako cenovo dostupný, spoľahlivý a inovatívny partner našich zákazníkov…[koniec úryvku]“ Slovanet dúfa, že Telecom vyvodí osobnú zodpovednosť za svoju doterajšiu politiku a upraví ponuku DSL prípojok tak, aby vyhovovali väčšine zákazníkov.