O nás

Tlačové správy

Bratislava 27.02.2007

Dátová sieť prepojila stanice záchrannej zdravotnej služby

Bratislava, 27. február 2007 – Spoločnosť Slovanet zrealizovala na Slovensku unikátny projekt prepojenia staníc záchrannej zdravotnej služby. S pomocou dátovej siete, ktorú prevádzkuje najväčší alternatívny operátor Slovanet, má centrála zdravotnej služby Falck Záchranná neustále aktuálny prehľad o zdravotníckych výkonoch a spotrebe materiálu v takmer ôsmych desiatkach staníc. Všetkým pracoviskám zároveň Slovanet zabezpečil bezplatné interné telefonické spojenie a výhodné telefonovanie mimo siete, ako aj rýchly prístup do internetu.
Vzhľadom na to, že stanice sú rozmiestnené po celom území SR, často aj v odľahlých oblastiach, si riešenie vyžiadalo nasadenie a vzájomné prepojenie viacerých technológií prístupu k sieti. „Riešenie pre Falck Záchrannú pre nás predstavovalo výzvu, keďže v systéme rýchlej zdravotníckej pomoci doteraz nikto takýto rozsiahly projekt nerealizoval. Na Slovensku tak ide o unikátne riešenie,“ vysvetľuje Juraj Kováčik, obchodný riaditeľ Slovanetu.
Spoločnosť Slovanet má dlhoročné expertné skúsenosti v sektore zdravotníckych služieb. Okrem riešení prepojenia pobočiek, telefónnych služieb, bezpečnosti a outsourcingu správy systémov pre najväčšie slovenské zdravotné poisťovne dodáva svoje služby výrobcom liekov, rozsiahlym distribučným sieťam zdravotníckeho zásobovania a zabezpečuje komunikáciu inštitúcií štátneho dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a verejného zdravia.
Falck Záchranná
Spoločnosť Falck Záchranná a.s., ktorá vznikla v roku 2005, je najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Spoločnosť zamestnáva takmer tisíc zdravotníckych pracovníkov a sieťou staníc rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci pokrýva takmer 30% územia republiky (od Dechtíc po Ulič). Materská firma, dánska spoločnosť Falck A/S, je najväčším poskytovateľom záchranných služieb v Európskej únii.