O nás

Tlačové správy

Bratislava 15.02.2005

Ďalšie obce budú mať lacný a rýchly internet

Bratislava, 15. februára 2005 – Slovanet od spustenia projektu Internet na vidieku pripojil k internetu prostredníctvom svojej bezdrôtovej siete takmer 40 menších obcí, čím sa ich počet za posledných 6 mesiacov zdvojnásobil. Internet im sprístupnil prostredníctvom bezdrôtovej technológie, keďže v mnohých obciach nie je iná možnosť pripojenia. Ostatné spôsoby pripojenia sú buď príliš drahé alebo ich vôbec nie je možné zaviesť. Počet dedín s mikrovlnným pripojením stále narastá a Slovanet má v úmysle v priebehu roka 2005 počet týchto obcí minimálne zdvojnásobiť. V súčasnosti pripravuje podporný program, aby bolo pre ne pripojenie k internetu ešte menej nákladné ako doteraz. Finančnými prostriedkami z vlastného rozpočtu bude Slovanet podporovať vybudovanie ďalších rádiových prístupových bodov. Tým sprístupní v mnohých ďalších oblastiach Slovenska rýchly a najmä lacný internet. Ak sa obec aktívne zapojí do projektu, cena neobmedzeného pripojenia pre domácnosť môže predstavovať napr. 200 Sk už aj s DPH. Príkladom je obec Nový Ruskov, v ktorej bol projekt zrealizovaný ako v prvej.
Z doteraz zrealizovaných projektov vychádza, že najväčší záujem o mikrovlnné pripojenie od Slovanetu majú dediny s vysokou mierou nezamestnanosti. Je to spôsobené nízkou cenou služieb, ako aj tým, že občania si cez internet hľadajú voľné pracovné miesta. Podľa slov Igora Sklenčára, autora projektu a riaditeľa košickej pobočky Slovanetu: „Po úspechu zaznamenanom v trebišovskom okrese sme sa rozhodli pokračovať so šírením myšlienky internetu na vidieku aj v ostatných oblastiach Slovenska, najmä s vyššou mierou nezamestnanosti. Internet poskytuje obyvateľom takýchto oblastí oveľa viac možností získať informácie o pracovných príležitostiach.“ Vytvorenie nového média na vidieku má však aj mnoho ďalších výhod. „Sprístupnenie internetu znamená pre obyvateľov obcí aj zvýšenie životného štandardu a podporuje komunitný život na dedine,“ dodáva I. Sklenčár.
Zákazníkmi mikrovlnného pripojenia v obciach sú predovšetkým individuálni záujemcovia, najmä ak starosta neprejaví záujem o organizovanie projektu, ale záujem z ich strany je značný. V mnohých prípadoch je v obciach pripojený aj obecný úrad, miestne neziskové organizácie a združenia. Pre sprístupnenie internetu v dedinách stačí osloviť ktorúkoľvek pobočku Slovanetu. Po odkonzultovaní technických a obchodných podmienok a schválení zastupiteľstvom Slovanet vybuduje rádiový prístupový bod v obci. Centrálny bod je pripojený do siete Slovanetu, k nemu sa potom pripájajú jednotlivci. Ak bol k centrálnemu bodu pripojený obecný úrad a neskôr sa chcú pripojiť domácnosti, obec má možnosť po dohode so Slovanetom sama sprístupniť internet jednotlivcom. Tým si vytvorí zdroj príjmov, z ktorého môže zaplatiť pripojenie obecného úradu a pritom z toho ešte aj profitovať. Informácie o pripojení nových obcí k internetu poskytuje Slovanet vo všetkých svojich pobočkách.