O nás

Tlačové správy

Bratislava 29.09.2008

Čoraz viac Slovákov nepotrebuje papierové faktúry

Bratislava, 29. september 2008 – Výhody elektronickej faktúry oproti papierovej sú nesporné – je šetrnejšia k životnému prostrediu, klientom sa doručí prakticky okamžite. Je nenáročná na skladovanie, šetrí finančné prostriedky, je možné ju automaticky spracovať softvérom. Telekomunikačný operátor a poskytovateľ Slovanet ju začal vo vylepšenej verzii aktívne ponúkať klientom od júna 2008. Elektronickú faktúru dovtedy využívalo približne 900 zákazníkov, najmä firiem a organizácií. Do septembra počet záujemcov stúpol viac ako 2,5-krát. Dnes jej výhody využíva viac než 2400 klientov. Dominujú medzi nimi bežné domácnosti.
Mnohí zákazníci boli spočiatku najmä odberateľmi takzvanej kombinovanej faktúry, teda elektronického i papierového exempláru súčasne. Ešte počas júna ich bola absolútna väčšina. „Vývoj je mimoriadne priaznivý. Zo všetkých 2400 odberateľov elektronickej faktúry sú dnes dve tretiny klientov, ktorí už vôbec nežiadajú jej papierovú podobu. Medzi nimi prevládajú najmä bežné domácnosti. Mnoho ľudí už nepotrebuje skladovať zbytočné papiere. Svedčí to o tom, že takejto forme komunikácie Slováci čoraz viac dôverujú a uvedomujú si jej výhody,“ hodnotí situáciu Jozef Ličák, vedúci oddelenia služieb zákazníkom Slovanetu.
Operátor ponúka elektronickú faktúru bezplatne. Zákazníkom Slovanetu je dostupná v bežnom formáte PDF, ktorý zobrazia voľne šíriteľné programy, a navyše aj vo formáte XML – ten vedia automaticky a efektívne použiť účtovné či iné aplikácie na spracovávanie administratívnych firemných údajov. Všetky e-mailom posielané elektronické faktúry od Slovanetu sa digitálne podpisujú, čím sa zaručí bezpečnosť informácií.