O nás

Tlačové správy

Bratislava 15.03.2010

Čistý zisk Slovanetu vzrástol v roku 2009 viac ako dvojnásobne

Bratislava 15. marec 2010 – Prevádzkový zisk (EBITDA) Slovanetu, t.j. zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi za rok 2009 medziročne vzrástol o 88 percent, z 2,52 milióna z roku 2008 stúpol na viac ako 4,74 milióna eur. To sa prejavilo aj na čistom zisku, ktorý sa operátorovi zvýšil 2,4-násobne a dosiahol sumu 685 tisíc eur.
Celkové výnosy Slovanetu za rok 2009 sa vyšplhali na 31,765 miliónov eur, oproti predchádzajúcemu roku teda stúpli o takmer 30 percent. Peter Máčaj, výkonný riaditeľ spoločnosti Slovanet hodnotí: „Výnosy z hlasových služieb síce stagnujú, vzhľadom na situáciu na trhu telefonovania cez pevné linky je však udržanie príjmov v tejto oblasti dobrým výsledkom.“ Najvýznamnejšia položka obratu, ktorou sú dátové služby pre podniky (virtuálne privátne siete), dosiahla nárast o 18,7 percenta, širokopásmové pripojenie k internetu nárast o 11,2 percenta. Významná časť minuloročného rastu ide aj na účet jednorazových príjmov z predaja telekomunikačných zariadení. „Pozitívne hospodárske výsledky za minulý rok odzrkadľujú najmä predajný úspech v segmente firemných klientov. Našou výzvou pre nasledujúce obdobie bude efektívne využitie investícii na ďalšie zvýšenie podielu prevádzkového zisku voči výnosom“, dodáva P. Máčaj.
Slovanet sa stále výraznejšie profiluje ako významný poskytovateľ optického internetu na vlastnej infraštruktúre. Na konci roku 2007 začal Slovanet so stratégiou akvizícií lokálnych operátorov. Odvtedy sa stal vlastníkom piatich spoločností a zameriava sa na modernizáciu a rozširovanie ich pôvodných sietí, počas uplynulého roka najmä metropolitnej siete v Bratislave. Výstavba vlastných sietí umožnila znížiť náklady na prenajatú infraštruktúru, k finančným úsporám prispelo aj zníženie výdavkov na IT podporu.
Poznámka: Uvedené hospodárske výsledky sú konsolidované za celú skupinu Slovanet vrátane dcérskych spoločností, účtovná metodika skupiny Asseco je založená na štandarde IFRS.