O nás

Tlačové správy

Bratislava 05.01.2011

Chceme platiť čo najmenej, radšej sa na dlhšie zaviažeme

Bratislava 5. január 2011 – Pri podpisovaní zmluvy s telekomunikačnými operátormi sa Slováci stále najčastejšie zaväzujú na dva roky. Deje sa tak aj napriek tomu, že v ponuke operátorov nájdeme ako programy s kratšou viazanosťou, tak aj na dobru neurčitú, teda bez akejkoľvek viazanosti.
Na dobu 24 mesiacov uzavrelo zmluvu so spoločnosťou Slovanet až 47 percent klientov. Veľmi populárnou je aj 36-mesačná viazanosť, ktorú uzavrelo 32 percent zákazníkov Slovanetu. „Pomer viazaností odzrkadľuje snahu Slovákov platiť čo najnižší mesačný poplatok, aj ak je to spojené s dlhšou viazanosťou služby,“ vysvetľuje Vladimír Rusnák, vedúci produktového a marketingového oddelenia Slovanetu.
Programy s 18-mesačnou viazanosťou si vybralo asi 19 percent klientov, pre programy s ročnou viazanosťou sa rozhodlo približne 1,5 percenta klientov, zmluvu bez viazanosti podpísalo menej ako jedno percento klientov. Uzavretie zmlúv s kratšou viazanosťou je totiž väčšinou spojené nielen s drahšími mesačnými paušálmi, ale aj s vyššími poplatkami za zriadenie služby a koncové zariadenie. Programy s dlhšou viazanosťou sú u operátorov obyčajne lacnejšie kvôli lepšej návratnosti nákladov potrebných na zriadenie a prevádzkovanie služby. Údaje pochádzajú z analýzy zákazníckych zmlúv Slovanetu uzavretých v druhom polroku 2010.