O nás

Tlačové správy

Bratislava 28.11.2013

Bude Skalica druhý Mníchov?

Bratislava, 28.11.2013 – Slobodné kráľovské mesto Skalica patrí k technologickým lídrom vo verejnej správe. Dosiahnutie týchto mét je možné len automatizáciou interných a externých IT procesov. Preto medzi prvými na Slovensku v spolupráci s firmou CoraGeo vytvorila Skalica eGOV portál, ktorý nepretržite dodáva aktuálne informácie o stave a dianí v meste vo forme online aplikácie e.skalica.sk. Výmenou komerčného (licencovaného) operačného systému za open source, Skalica nasleduje trendy európskych metropol a ich organizácií ako mesto Mníchov, školstvo v Andalúzii, či francúzska Gendarmerie.

Dosiahnuť ciele a udržať rozpočet v únosnej miere, bez kompromisu kvality a bezpečnosti, bola výzva, na ktorú mesto odpovedalo odvážnym krokom – „cloud first policy“. Nevyhnutnou súčasťou politiky uprednostnenia privátneho cloudu pred nákupom vlastného hardvéru, je jasná definícia rizík, potrieb, cieľov a výber spoľahlivého partnera.

Za implementáciou riešenia stojí firma Slovanet, v kooperácii s firmou AppToCloud. Základ technológie je reprezentovaný rovnováhou medzi infraštruktúrou a virtualizačnou vrstvou, teda synergiou medzi softvérom a hardvérom. Mozgom clustru je centrálna jednotka, ktorá okrem bežného manažmentu, zodpovedá za chod a rušenie virtuálnych inštancií a je non-stop pripojená k monitorovacím službám. Všetky produkčné servery bežia autonómne a virtuálne zdroje sú konfigurované priamo pre potreby aplikácií a služieb, čím je možné garantovať výkon a spoľahlivosť. Vysoká dostupnosť je zabezpečená vďaka náhradnému serveru. Súčasťou riešenia je data centrum postavené mimo produkcie, ktoré plní úlohu skladu katalógov a záloh všetkých spustených inštancií. Takto postavené cloudové riešenie umožňuje rýchlo a efektívne nasadiť požadované aplikácie a služby v priebehu niekoľkých sekúnd. Samozrejmosťou je možnosť bezprostrednej reakcie na požiadavky, ktoré je možné prispôsobovať v čase, a tým elasticky prispôsobiť výkon. Všetko za plnej prevádzky bez nutnosti reštartu či vypnutia. Celé užívateľského prostredie systémov je samozrejme navrhnuté s cieľom zefektívniť a zjednodušiť prácu IT personálu.

„Cloud od Slovanetu nám na úrade od základu zmenil schému fungovania IT oddelenia. Už sa viac nemusíme zaujímať o to, či náhodou nemáme starý hardvér, ktorý zapríčiňuje výpadky alebo či máme v serverovni správnu teplotu. Presunutím dát do cloudu sa nám, okrem iných výhod, uvoľnili priestory, výrazne klesli účty za elektrinu a celkovo klesli prevádzkové náklady na správu systémov,“ dodal prednosta Mestského úradu Skalica Anton Bobrík.

Prehodnotenie zažitej filozofie vlastníctva, správy a údržby vlastného dátového centra umožňuje teraz mestu prostredníctvom bezúdržbového privátneho cloudu jednoduchšiu tvorbu rozpočtu IT referátu a v dlhodobom horizonte značnú finančnú úsporu vynaloženú na IT infraštruktúru.