Certifikačná autorita

Certifikačná autorita spoločnosti Slovanet, a.s. poskytuje certifikačné služby v zmysle príslušných ustanovení zákona c. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov a jej činnosť je zameraná na vydávanie certifikátov pre zmluvných zákazníkov spoločnosti Slovanet, a.s.

Certifikačnou činnosťou je najmä poskytovanie certifikačných služieb, prijímanie žiadosti o vydanie certifikátu, vedenie evidencie, prevádzka potrebných technických zariadení.

Certifikačnými službami sú najmä vydávanie certifikátov, zrušovanie platnosti certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti certifikátov, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných certifikátov.

Pod akreditovanými certifikačnými službami sa rozumie:

  • správa kvalifikovaných certifikátov (KC) t.j. vydávanie KC, zrušenie platnosti KC, poskytovanie zoznamu zrušených KC, potvrdzovanie existencie a platnosti KC, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných KC,
  • vydávanie časových pečiatok.

Slovanet a.s. poskytuje a spravuje certifikáty s verejnými kľúčmi podľa štandardu X.509 verzie 3 pre použitie v aplikáciách, ktoré si vyžadujú bezpečnú komunikáciu medzi počítačovými systémami pripojenými na počítačovú sieť.

Bližšie informácie k certifikačným činnostiam, poskytovaným certifikačným službám, ako aj dokumenty vyžadované v zmysle zákona 215/2002 Z.z. nájdete na web stránke spoločnosti DISIG, a.s.

Na naše dlhoročné skúsenosti s poskytovaním dátových a bezpečnostných služieb sa spolieha mnoho súkromných aj verejných subjektov. Ak sa chcete pridať medzi našich spokojných zákazníkov, neváhajte nás kontaktovať.