Informačná bezpečnosť

Prechodom od papierového k elektronickému spracovaniu dát sa pre každú firmu či organizáciu stalo aktuálnou výzvou v posledných rokoch zabezpečenie prístupu k vlastným obchodným informáciám.

Pre Slovanet, ako poskytovateľa komunikačných služieb pre kapitálový trh a iné významné inštitúcie, je bezpečnosť informačných technológií úlohou číslo jeden. Bezpečnosť je nevyhnutnou podmienkou pri prenose dôverných firemných informácií, pri elektronických finančných transakciách a ich aplikovaní v elektronickom obchode

Služby informačnej bezpečnosti

Zistite viac o službách informačnej bezpečnosti od Slovanetu

Zobraziť viac

Certifikačná autorita

Zistite viac o službách certifikačnej autority od Slovanetu

Zobraziť viac