Referencie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

V minulom roku nadobudla účinnosť zmluva, ktorá bola výsledkom úspešného verejného obstarávania na poskytovanie elektronických komunikačných služieb (MPLS, internet, hlas, IT bezpečnosť a správa zariadení) pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

V priebehu 20 kalendárnych dní Slovanet zrealizoval kompletný upgrade WAN siete ÚDZS a doplnkových služieb. Jednalo sa najmä o zriadenie nových garantovaných vysokokapacitných pripojení do internetu a virtuálnej privátnej siete zákazníka s kapacitami až do 80 Mbit/s. Zákazníkovi boli modernizované hlasové služby a súvisiace zariadenia v centrále aj v jednotlivých pobočkách a implementovné mu boli aj služby z portfólia služieb Slovanetu pre bezpečnosť IT.